Звіт про роботу колективу школи у 2014-2015 навчальному році

Характеристика приміщень, будівель
та їх відповідність реалізації освітніх програм

Середня загальноосвітня школа № 101 була введена в експлуатацію в 1937р.
Загальна площа території – 8436 кв. м.
Загальна площа всіх приміщень – 6024 кв.м.
Технічний стан будівлі задовільний
У школі функціонують 32 класні приміщення, великий та малий спортивний зал, медичний кабінет, кабінет психолога, майстерня для дівчат, актова зала, бібліотека.
Обладнані спеціалізовані кабінети фізики, хімії, біології та два кабінети інформатики, три мультимедійні кабінети, два кабінети української мови та літератури, три – англійської мови, один – зарубіжної літератури, один – математики, один – музики, десять кабінетів для навчання молодших школярів.
Кожен кабінет забезпечений підручниками, навчальними та методичними посібниками, наочним обладнанням, дидактичними матеріалами. Розподіл та збереження засобів навчання здійснюються відповідно до тем, класів та розділів навчальних програм.
У кабінетах створені всі умови для реалізації практично-дійової та творчої складових змісту навчання, проведення засідань шкільних методичних об’єднань, індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня.
Комплектація кабінетів, майстерні, спортивних залів здійснена відповідно до Типового переліку навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання, обладнання, інструментів та інвентарю загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.
Усі приміщення світлі, просторі, мають естетичний вигляд, забезпечені шкільними меблями, озеленені, відповідають санітарно-гігієнічним нормам.
У 17 кабінетах є комп’ютери або телевізори з DVD . З 2012 року школа підключена до мережі Інтернет.
Усі навчальні кабінети облаштовані сучасними шкільними меблями та класною дошкою з п’ятьма робочими поверхнями. Три кабінети школи обладнано інтерактивними дошками.
Парти і стільці стандартні, класи укомплектовані ними відповідно до зростових категорій, їх розміщення відповідає санітарно-гігієнічним правилам та нормам.
Робочі місця вчителів хімії, фізики, біології та трудового навчання обладнані демонстраційними столами. Лабораторні приміщення оснащені секційними шафами для збереження приладів та лабораторного посуду, аптечками. У 2013 році придбано новий демонстраційний стіл в кабінет хімії та комплект меблів для лаборантської кімнати.
Адміністрація школи, батьківський комітет, Шевченківська районна та Київська міська влада, громадські організації докладають чимало спільних зусиль для матеріально-технічного забезпечення школи відповідно до сучасних вимог.
Всі ТЗН вчасно ремонтуються, застарілі списуються в установленому порядку.
Проте оснащення кабінетів фізики, іноземної мови, хімії, а також спортивного залу та майстерні потребує модернізації в централізованому порядку.
Адміністрація школи приділяє велику увагу сучасному комп’ютерному і інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу. Всього у школі налічується 36 комп’ютерів.
Належним чином обладнано два комп’ютерні класи, у них створено локальну мережу, використовуються маркерні дошки та мультимедійні проектори.
Проведено монтаж заземлюючого контуру та заміри опору контурів заземлення.
Викладання інформатики здійснюється відповідно до чинних програм. Належним чином ведеться необхідна документація з ОП та ТБ.
100% педагогів школи володіє комп’ютерною технікою. Постійно оновлюється дидактичний матеріал та мультимедійне програмне забезпечення для активного використання вчителями під час навчально-виховного процесу.
Для підвищення ефективності управлінської діяльності використовуються комп’ютери:
o у кабінеті директора – 1
o у секретаря – 1
o у бібліотеці – 1
o у заступників директора – 2
В подальшому важливим буде використання Інтернету в управлінській діяльності для отримання потрібної інформації, що надається Департаментом освіти, районним управлінням освіти, Міністерством освіти.

Організація роботи з педагогічними кадрами
Протягом року навчальний заклад в основному був забезпечений педагогічними кадрами. Чисельність педпрацівників у 2014-2015 навчальному році становить 57 осіб:
- вчителів – 44 особи;
- вихователів ГПД – 5 осіб;
- інший педперсонал – 4 особи;

Вчителі-предметники школи мають такі кваліфікаційні категорії:
2014/2015 навчальний рік кількість %
педагогічне звання “вчитель-методист” 20 45%
педагогічне звання “старший учитель” 8 18%
спеціалісти вищої категорії 34 77%
спеціалісти І категорії 4 9%
спеціалісти ІІ категорії 2 5%
спеціалісти 4 9%

Якісний склад вчителів-предметників у 2014-2015 н.р. мав наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

Предмет викладання Кількість вчителів Вища категорія І
категорія ІІ
категорія спеціаліст З них мають звання Прим.
Початкові класи 10 7 1 1 1 6 незак. вища -1
Українська мова
та література 4 3 1 - - 3
Світова література, російська мова 4 4 - - - 3
Англійська мова 4 2 2 - 1
Історія 3 2 - 1 - 1
Математика 4 3 - 1 - 3
Інформатика 1 1 - - - 1
Географія 3 2 - - 1 1
Фізика 1 1 - - - 1
Біологія 1 1 - - 1
Хімія 1 - - - 1 -
Трудове навчання 1 1 - - - 1
Образотворче мистецтво 2 2 - - - 2
Музичне
мистецтво 1 1 - - - 1
Фізична культура 3 3 - - - 2
Захист Вітчизни - - - - - -
Вихователь ГПД 5 1 - - 1 1 незак. вища -3
Разом: 48 34 4 2 4 28 4

Організація роботи з підвищення кваліфікації педкадрів
та атестації педагогічних працівників

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про атестацію педагогічних кадрів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року №930, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації) від 01.07.2014р. №407 «Про підвищення кваліфікації педпрацівників у 2014-2015 навчальному році», згідно з річним планом роботи школи та з метою організації своєчасного проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників школи було видано наказ «Про направлення на курси підвищення кваліфікації». У 2014-2015 навчальному році 10 педпрацівників пройшли курси підвищення кваліфікації, про що отримали відповідні свідоцтва та довідки про підвищення кваліфікації.
З метою якісної організації атестаційного процесу, активізації творчої професійної діяльності, підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у 2014-2015 році в школі створено атестаційну комісію, затверджено графік роботи атестаційної комісії, проведено необхідні засідання.
Всього в 2014-2015 навчальному році на всі види категорій та розрядів повинні були проходити атестацію 10 педпрацівників, атестувалося 9 педпрацівників:
1.Борищук Л.Л. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню «старший учитель»);
2.Волкова В.Г. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню “вчитель-методист”);
3.Плевако В.Г. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню “вчитель-методист”);
4.Чебоненко Г.М. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню “вчитель-методист”);
5.Яценко Л.П. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню “вчитель-методист”);
6.Мельничук Н.П. (відповідність раніше присвоєній вищій кв. кат.);
7.Кутлиєва Ю.М. (встановлення ІІ кв. кат.);
8.Поліщук Л.В. (встановлення І кв. кат.);
9.Морська М.М. ( встановлення 9 тарифного розряду).
На підставі заяви вчителя історії та правознавства Переверзєвої О.В., відповідно до рішення шкільної атестаційної комісії (протокол № 1 від 10 жовтня 2014 року), засідання атестаційної комісії РУО (протокол від 01.04.2015 № 4) їй продовжено термін дії попередньої атестації до 01.04.2016 року.
Із атестованих 9-ти педпрацівників 8 мають повну вищу педагогічну освіту та 1 – базову вищу освіту.
За результатами атестації 2014-2015 навчального року усі педагогічні працівники, які атестувались, відповідають займаній посаді.
Рішенням шкільної атестаційної комісії з 23.03.2015року:
1) Морській М.М., вчителю початкових класів, встановлено дев’ятий тарифний розряд.
2) Поліщук Л.В., вчителю англійської мови, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
3) Кутлиєвій Ю.М., вчителю математики та фізики, парисвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Рішенням атестаційної комісії управління освіти районної в місті Києві Шевченківської державної адміністрації:
1) Атестовано з 06.04.2015 р. на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» педпрацівників школи:
- Яценко Людмилу Петрівну, вчителя фізики, астрономії;
- Волкову Валентину Григорівну, вчителя музичного мистецтва;
- Плевако Валентину Григорівну, вчителя початкових класів;
- Чебоненко Ганну Миколаївну, вчителя початкових класів;
- Борищук Лідію Леонідівну, вчителя історії;
- Мельничук Наталію Петрівну, вчителя образотворчого мистецтва, художньої культури, трудового навчання.
2) Атестовано з 06.05.2015 р. на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» Борищук Лідію Леонідівну, вчителя історії.
3) Атестовано з 06.05.2015 р. на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» педпрацівників школи:
- Яценко Людмилу Петрівну, вчителя фізики, астрономії ;
- Волкову Валентину Григорівну, вчителя музичного мистецтва;
- Плевако Валентину Григорівну, вчителя початкових класів;
- Чебоненко Ганну Миколаївну, вчителя початкових класів.
4) Присвоєно з 06.04.2015 р. педагогічне звання “старший учитель” Мельничук Наталії Петрівнї, вчителю образотворчого мистецтва, художньої культури, трудового навчання.
5) Атестовано з 06.04.2015 р. на відповідність займаній посаді заступника директора з навчально-виховної роботи Кутлиєву Ю.М.

Подальше працевлаштування випускників школи
За даними класних керівників випускників 9-х, 11-х класів 2013-2014 року та наданих підтверджень про подальше працевлаштування, усі 25 випускників 11 класу продовжують навчання.
Так, 24 випускники 11 класу розпочали своє навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 1 учень у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Студентами Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка стали 4 випускники, 4 – Київського національного економічного університету, 3- студентами Національного авіаційного університету . Крім цього, випускників 11-х класів, зараховано до Києво-Могилянської академії, Педагогічного університету ім.. Драгоманова, Медичного університету ім.. Богомольця, Академії водного транспорту, Київського національного технічного університету та інших вищих навчальних закладів м. Києва.
У результаті систематичної профорієнтаційної роботи з учнями та їхніми батьками всі 50 випускників 9-х класів продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»: у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації продовжують здобувати освіту 20 осіб, в ПТУ – 1, навчаються у 10 класі нашої школи – 29 учнів.

Методична робота.
Робота з обдарованими учнями

Згідно з планом школи методична робота у 2014-2015 навчального року була спрямована на реалізацію методичної теми: «Упровадження інновацій у навчально-виховний процес з метою забезпечення якісного базового рівня освіти та формування особистості» та виконання таких завдань:
- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом організації роботи індивідуальних занять та гуртків;
- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
- створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
- залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки
педагогічних працівників шляхом організації роботи МО учителів-предметників, проведення предметних декад;
- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів.
Протягом 2014-2015 навчального року, відповідно до перспективного плану вивчення стану викладання предметів, адміністрацією школи вивчався стан викладання біології, хімії, захисту Вітчизни, трудового навчання, літературного читання (2-3 класи), української мови (4 клас). Адміністрацією та класними керівниками здійснено медико-педагогічний контроль за навантаженням учнів на уроках фізичної культури. Учні 8-х, 9-х, 10-х класів взяли участь у моніторинговому дослідженні з культури мовлення, математики та захисту Вітчизни відповідно.
У 2014-2015 навчальному році на базі школи були проведені районні методичні заходи: теоретичний семінар для вчителів світової літератури та російської мови (жовтень), консультації для молодих вчителів світової літератури (жовтень), нарада вчителів фізики та астрономії (листопад), семінар «Фізика — це цікаво» (грудень), засідання районного МО вчителів світової літератури, російської мови (січень), МО вчителів фізики та астрономії (лютий) та інші.
У листопаді та грудні вчителем фізики Яценко Л.П., яка багато років поспіль очолює районне МО вчителів фізики , у школі було організовано та проведено районні олімпіади з фізики та астрономії.
У складі фахового журі олімпіад, предметних конкурсів працювали вчителі школи: Чернієнко Т.П., Іванов О.М., Зубажич Л.М., Бурківська Р.В., Стронова Т.М., Лівшиц Б.З., Зарицька О.О., Гудим Г.В., Яценко Л.П.
З метою виявлення та розвитку творчих здібностей учнів, залучення їх до науково-дослідницької, експериментальної та пошукової роботи затверджено план роботи з обдарованими учнями у 2014-2015 навчальному році, призначено відповідальних за організацію науково-дослідної роботи наступних вчителів, організовано роботу факультативних занять, гуртків художньо-естетичного, гуманітарного, спортивного, туристичного напрямків.
Проведено шкільний етап учнівських предметних олімпіад, переможців направлено на ІІ (районний) етап.
Переможцями та призерами ІІ (районного) етапу предметних учнівських олімпіад у 2014 -2015 навчальному році стали 28 учнів:

з/п Прізвище, ім’я, по батькові учня Клас
навчання Предмет ПІБ вчителя, який
підготував учня
1. Бардашевська Анастасія Кирилівна 8-А Російська мова Гудим
Галина Василівна
2. Бардашевська Анастасія Кирилівна 8-А Світова література Гудим
Галина Василівна
3. Богач
Анжеліка Геннадіївна 10-А Фізика Яценко
Людмила Петрівна
4. Висоцька
Тетяна Владленівна 9-В Російська мова Зарицька
Ольга Олексіївна
5. Дворова Ольга
Юріївна 11-А Астрономія Яценко
Людмила Петрівна
6. Ебадіан
Дар’я Мухаммед Джавад 10-А Українська мова та література Чернієнко Тетяна Петрівна
7. Ебадіан
Дар’я Мухаммед Джавад 10-А Математика Щоголєва Оксана Михайлівна Кутлиєва Юлія
Наркулиївна
8. Ебадіан Дар’я Мухаммед Джавад 10-А Світова література Лівшиц
Броніслава Зіновіївна
9. Клим
Анастасія Олександрівна 9-Б Російська мова Гудим
Галина Василівна
10. Клим Анастасія Олександрівна 9-Б Географія Бурківська
Раїса
Василівна
11. Коркішко Катерина Владиславівна 8-Б Російська мова Зарицька
Ольга Олексіївна
12. Круподер
Ксенія
Олександрівна 11-А Фізика Яценко
Людмила Петрівна
13. Ленський
Денис Вікторович 11-А Астрономія Яценко
Людмила Петрівна
14. Ленський
Денис Вікторович 11-А Історія Борищук
Лідія
Леонідівна
15. Мазурок
Ольга
Олексіївна 8-Б Російська мова Зарицька
Ольга Олексіївна
16. Мазурок
Ольга Олексіївна 8-Б Світова література Зарицька
Ольга Олексіївна
17. Малахова
Ілона Володимирівна 10-А Світова література Лівшиц
Броніслава Зіновіївна
18. Назаренко
Олександр
Олександрович 7-А Географія Бурківська
Раїса
Василівна
19. Нехаєнко
Ігор
Сергійович 8-А Географія Бурківська
Раїса
Василівна
20. Сандуленко
Марина Олександрівна 11-А Біологія Стронова
Тетяна Михайлівна
21. Сергієнко
Максим
Володимирович 7-Б Географія Бурківська
Раїса
Василівна
22. Устюшенко
Дар`я
Святославівна 9-Б Біологія Стронова
Тетяна Михайлівна
23. Чернюк
Олексій Русланович 9-Б Російська мова Гудим
Галина Василівна
24. Чернюк
Олексій Русланович 9-Б Світова література Гудим
Галина Василівна
25. Чернюк
Олексій Русланович 9-Б Географія Бурківська
Раїса Василівна
26. Чернюк
Олексій Русланович 9-Б Історія Борищук
Лідія Леонідівна
27. Швець
Ольга Сергіївна 9-А Російська мова Гудим
Галина Василівна
28. Швець
Ольга Сергіївна 9-А Біологія Стронова
Тетяна Михайлівна

Всього учні школи взяли участь у 14 предметних олімпіадах.
Слід відмітити організацію та забезпечення належного рівня підготовки учнів до участі в районних олімпіадах вчителів Бурківської Р.В. (з географії 5 призерів олімпіад районного рівня), Гудим Г.В., Лівшиц Б.З., Зарицьку О.О. (з російської мови та світової літератури 12 призерів), Стронову Т.М. (3 призера з біології), Яценко Л.П. (З фізики та з астрономії – по 2 призера), Борищук Л.Л. (два призери з історії). Мають по одному підготовленому призеру районних олімпіад Щоголєва О.М. та Кутлиєва Ю.М. (з математики), Чернієнко Т.П. (з української мови).
На жаль, нема жодного призера ІІ етапу учнівських предметних олімпіад з англійської мови, правознавства, економіки, хімії, образотворчого мистецтва. Не брали участі учні школи у районному етапі олімпіад з інформатики, з трудового навчання.
На підставі інформації РМЦ щодо динаміки кількості призерів районного етапу олімпіад, слід звернути увагу на стабільне зниження (починаючи з 2008-2009 навчального року) кількості переможців та призерів олімпіад районного рівня: з 58 до 28 учнів. Показник % учнів-призерів від загальної кількості учасників олімпіад – 1,9% (26 позиція серед 42 навчальних закладів району). Показник якості участі учнів у районному етапі предметних олімпіад — 43,1 %.
Протягом року вчителі школи готували учнів і до участі у різноманітних міських конкурсах, змаганнях, де діти посіли призові місця.
Так, учениця 10-А класу Ебадіан Дар’я (Вчитель Чернієнко Т.П.) стала переможцем ІІ (районного) етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка та запрошена до участі у ІІІ етапі. Також вона являється призером ІІ етапу конкурсу ім. Петра Яцика.
Стала лауреатом VII Відкритого конкурсу читців «З янголом на плечі» учениця 9-Б класу Шлапак Анна (Вчитель Бандальєр О.О.).
Бардашевська Анастасія (8-А клас) та Малахова Ілона (10-А) – переможці конкурсу читців, присвяченого 450-річному ювілею В.Шекспіра. Волобуєва Владислава (6-А) стала переможцем регіонального етапу конкурсу «Жива класика» (готували учнів Гудим Г.В. та Ніяка І.В.).
Ебадіан Дар’я була запрошена для виступу на ювілеї МАН (готувала до виступу ученицю Лівшиц Б.З.).
У 2014-2015 навчальному році в районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт взяли участь 3 учнів з російської літератури: Бардашевська А. (8 клас, керівник Зарицька О.О.), Ебадіан Д. (10 клас, керівник Лівшиц Б.З.), Гарницька А. (11 клас, керівник Зарицька О.О.) .
Вчителі англійської мови Поліщук Л.В. та Пилипчук Н.Г. 20 листопада 2014 р. підготували та провели для учнів школи Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Грінвіч».
З метою залучення учнів до позаурочної діяльності та підвищення інтересу до вивчення предметів у 2014-2015 навчальному році проведені декади з фізичної культури, англійської мови, біології, географії, історії. Вчителями МО російської мови та світової літератури організовано та проведено на базі школи свято до ювілею В.Шекспіра.
Робочий навчальний план школи включав інваріантну та варіативну складову. За рахунок варіативної складової у 1,3,4 класах введено курс за вибором «Християнська етика», у 5–х класах – курси за вибором «Етика» (1 година на тиждень) та «Мій Київ» (1 година на тиждень).
З метою диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу, посилення роботи з обдарованими та здібними учнями запроваджені індивідуально-групові заняття по 1 годині на тиждень протягом навчального року:
- у 6-х класах з української мови, англійської мови, російської мови, математики;
- у 8-х класах з російської мови, фізики;
У варіативній складовій 10–11-х класів передбачено додатковий час на поглиблене вивчення предметів – української мови, англійської мови, історії України, алгебри, хімії, біології, фізики, інформатики та світової літератури з метою розширення знань та формування практичних навичок з предмету, підготовки до зовнішнього незалежного тестування та державної підсумкової атестації.
Виконання програм.
Результативність навчально-виховного процесу

Навчальні програми в 1-11-х класах у межах часу, відведеного робочим навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів виконані за рахунок інтенсифікації навчального процесу, відхилень від навчальних програм не виявлено:
- обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів було проведено за різними формами, відповідно до специфіки навчальних предметів;
- кількість обов’язкових контрольних, лабораторних, практичних робіт, передбачених чинними програмами з навчальних предметів, проведена;
- варіативна складова робочого навчального плану навчального закладу на 2014/2015 навчальний рік в 1-11-х класах виконана.
Інваріантна і варіативна складові робочого навчального плану використані
повністю.
Виконання навчальних планів та програм за 2014/2015 навчальний рік проаналізовано та узагальнено наказом по навчальному закладу.
У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями й рекомендаціями. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:
- І семестр – біологія, захист Вітчизни, хімія, українська мова (початкові класи);
- ІІ семестр – літературне читання (початкова школа), трудове навчання (5-11 класи).
Протягом навчального року здійснювався контроль за рівнем навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової робочого навчального плану (таблиці додаються).
З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання, основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 2-10 класах було тематичне і підсумкове, в 1-х класах – вербальне .
За підсумками річного оцінювання у 2014-2015 навчальному році мають річні оцінки високого рівня 41 учень 5-11 класів,
5-А клас – 3 учнів, 5-Б клас – 9 учнів, 5-В клас – 1 учень, 6-А клас – 5 учнів,
7-А клас – 1 учень, 7-Б клас – 2 учні, 8-А клас — 1 учень, 8–Б клас – 2 учні,
9-А клас – 3 учні, 9-Б клас – 3 учні, 10 клас – 5 учнів,11 клас – 4 учні, з них нагороджені Похвальними листами 30 учнів.

Кількість учнів школи, що мають високий рівень
за результатами річного оцінювання

Найвищі показники щодо кількості учнів, які отримали семестрові бали достатнього та високого рівня в 9-Б, 5-Б класах. Найнижчі показники в 6-Б, 8-А, 9-В, 5-В, 7-Б класах – нижче 37 %. Рівень успішності 100% (відсутність в учнів класу річних оцінок низького рівня) мають 5-А,Б,В , 6-А, 8-А, та 9-Б класи.

Рівень успішності 100% (відсутність в учнів класу річних оцінок низького рівня) мають 5-А, 5-Б, 5-В , 7-А, 8-А та 9-Б класи.

Однак є учні, які засвоїли програмний матеріал з навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році на низькому рівні:
6-Б клас – 1 учень (Кузьменко В.),
7-Б клас – 1 учнів (Міщенко О.),
9-В клас – 3 учень ( Коровай Є., Королик С., Павловський Є. ),
10-А клас – 1 учень (Цібізова І.).
Всього – 6 учнів.

У цьому навчальному році випускники 11 класу вперше складали державну підсумкову атестацію з української мови у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.
За результатами державної підсумкової атестації з української мови, проведеної у форматі ЗНО, є розбіжність у результатах ДПА і річного оцінювання. В основному результати ДПА учнів 11 класу нижчі, ніж річне оцінювання.
Так, у І підгрупі (вчитель Бандальєр О.О.) у 3-х учнів оцінки ДПА і річні однакові (високий рівень), 13 учнів показали нижчі результати ДПА: 4 учні в межах того самого рівня, 8 – зі зниженням на один рівень навчальних досягнень. Низького рівня ДПА нема. У діаграмі продемонстроване співвідношення річних оцінок (фіолетовий колір) та оцінок ДПА учнів.

У ІІ підгрупі (вчитель Шаблінська Л.М.) 3 учнів мають однакові оцінки ДПА та річні (9б, 7б, 6б.), 15 учнів показали нижчі результати: 1 учень в межах того ж самого рівня навчальних досягнень, 10 – зі зниженням на один рівень, 4 – зі зниженням на два рівня навчальних досягнень. Троє учнів мають результати ДПА низького рівня.

Якість навчальних досягнень учнів з предметів
за результатами 2014-2015 н.р.

Українська мова
5-А 96% 8-А 75%
5-Б 85% 8-Б 52%
5-В 73% 9-А 74%
6-А 75% 9-Б 86%
6-Б 60% 9-В 50%
7-А 60% 10-А 81%
7-Б 83% 11-А 90%

Українська література
5-А 85% 8-А 54%
5-Б 78% 8-Б 52%
5-В 73% 9-А 74%
6-А 86% 9-Б 100%
6-Б 61% 9-В 44%
7-А 83% 10-А 66%
7-Б 83% 11-А 77%

Російська мова
5-А 69% 8-А 75%
5-Б 89% 8-Б 78%
5-В 82% 9-А 78%
6-А 65% 9-Б 92%
6-Б 80% 9-В 56%
7-А 78%
7-Б 78%

Світова література
5-А 73% 8-А 96%
5-Б 89% 8-Б 61%
5-В 92% 9-А 85%
6-А 89% 9-Б 95%
6-Б 76% 9-В 50%
7-А 83% 10-А 69%
7-Б 82% 10-Б 97%

Англійська мова
5-А 65% 8-А 93%
5-Б 70% 8-Б 43%
5-В 55% 9-А 78%
6-А 79% 9-Б 91%
6-Б 40% 9-В 44%
7-А 72% 10-А 75%
7-Б 55% 11-А 87%

Історія України
5-А 100% 8-А 100%
5-Б 96% 8-Б 73%
5-В 100% 9-А 93%
6-А 100% 9-Б 100%
6-Б 92% 9-В 69%
7-А 89% 10-А 91%
7-Б 79% 11-А 91%

Всесвітня історія
5-А - 8-А 75%
5-Б - 8-Б 52%
5-В - 9-А 76%
6-А 94% 9-Б 100%
6-Б 61% 9-В 50%
7-А 83% 10-А 91%
7-Б 73% 11-А 0%

Правознавство
9-А 74%
9-Б 100%
9-В 63%
10-А 91%
11-А 40%

Алгебра (математика)
5-А 77% 8-А 84%
5-Б 92% 8-Б 48%
5-В 55% 9-А 70%
6-А 72% 9-Б 92%
6-Б 80% 9-В 55%
7-А 61% 10-А 94%
7-Б 73% 11-А 83%

Геометрія
5-А - 8-А 78%
5-Б - 8-Б 48%
5-В - 9-А 70%
6-А - 9-Б 92%
6-Б - 9-В 55%
7-А 65% 10-А 81%
7-Б 74% 11-А 100%

Фізична культура
5-А 97% 8-А 100%
5-Б 100% 8-Б 80%
5-В 100% 9-А 100%
6-А 100% 9-Б 100%
6-Б 96% 9-В 92%
7-А 100% 10-А 100%
7-Б 90% 11-А 100%

Основи здоров’я
5-А 100% 8-А 97%
5-Б 100% 8-Б 88%
5-В 100% 9-А 100%
6-А 100% 9-Б 100%
6-Б 68% 9-В 81%
7-А 100% 10-А -
7-Б 87% 11-А -

Біологія ( природознавство)
5-А 96% 8-А 92%
5-Б 100% 8-Б 91%
5-В 100% 9-А 89%
6-А 59% 9-Б 100%
6-Б 70% 9-В 69%
7-А 73% 10-А 85%
7-Б 80% 11-А 100%

Фізика
5-А - 8-А 96%
5-Б - 8-Б 65%
5-В - 9-А 45%
6-А - 9-Б 73%
6-Б - 9-В 38%
7-А 95% 10-А 75%
7-Б 87% 11-А 91%

Хімія
5-А - 8-А 57%
5-Б - 8-Б 61%
5-В - 9-А 45%
6-А - 9-Б 73%
6-Б - 9-В 50%
7-А 61% 10-А 77%
7-Б 70% 11-А 83%

Географія (економіка)
5-А - 8-А 75%
5-Б - 8-Б 52%
5-В - 9-А 76%
6-А 94% 9-Б 100%
6-Б 61% 9-В 50%
7-А 83% 10-А 91%
7-Б 73% 11-А 100%

Трудове навчання та технології
5-А 89% 8-А 100%
5-Б 89% 8-Б 87%
5-В 88% 9-А 78%
6-А 90% 9-Б 96%
6-Б 56% 9-В 69%
7-А 89% 10-А 90%
7-Б 89% 11-А 100%

Музика
5-А 96% 8-А 89%
5-Б 93% 8-Б 92%
5-В 91% 9-А -
6-А 100% 9-Б -
6-Б 92% 9-В -
7-А 100% 10-А -
7-Б 100% 11-А -

Тому одне із важливих завдань, які стоять перед педагогічними працівниками у 2015-2016 навчальному році – організувати якісну роботу з дітьми, які відстають у навчанні.
Організація індивідуального навчання
учнів у 2014/2015 навчальному році

З метою чіткої організації навчально-виховного процесу за індивідуальною формою адміністрація школи дотримувалась вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 №797 та від 19.05.2008 № 432), листів Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1/9-413 щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою навчання, від 11.01.2005 № 1/9-3 щодо роз’яснення організації індивідуального навчання, від 02.04.2012 № 1/9-245 щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах.

Дані документи дозволяють організувати навчання за індивідуальною формою для дітей з особливими потребами з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я дітей.
Учні, які навчаються індивідуально, були повноправними учасниками навчально-виховного процесу. Індивідуальне навчання здійснювалося відповідно до наказів по школі
від 01.09.2015 року№100 «Про організацію навчання за індивідуальною формою учня 11-А класу Бутузова Д.О. у 2014-2015 н.р.»,
від 01.09.2014 року №101 «Про організацію навчання за індивідуальною формою учня 11-А класу Горохова Д.М. у 2014-2015 н. р.»,
від 01. 09.2014 року № 102 «Про організацію навчання за індивідуальною формою учня 9-Б класу Бойка Д.О. у 2014-2015 н.р.»
від 01.09.2014 р. №103 «Про організацію навчання за індивідуальною формою учениці 6-Б класу Гавриш А.М. у 2014-2015 н. р.»,
від 01.09.2014 р. №104 «Про організацію навчання за індивідуальною формою учениці 6-Б класу Жадько В.Р. у 2014-2015 н.р.»,
від 01.09.2014 р. №105 «Про організацію навчання за індивідуальною формою учениці 3-А класу Лопатко М.Д. у 2014-2015 н.р.» .
Ціучні за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад у 2014-2015 н.р.
Підставою для організаціїі ндивідуального навчання були:
- заяви батьків ;
- наказ директора школи;
- погодження районного управління освітою.
До заяви додано довідку, завірену печаткою лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) та печаткою лікувального закладу. Для організації індивідуального навчання дітей-інвалідів Горохова Д.М., Гавриш А.М., Жадько В.Р., Бойко Д.О.додавалася копія посвідчення дитини-інваліда (із зазначеним терміном дії).
Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації було
— погоджено організацію навчання за індивідуальною формою для учнів та затверджено кількість годин для індивідуального навчання цих учнів відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану;
- персональний склад та розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою у навчальному році.

Вчителі, які здійснювали індивідуальне навчання, на підставі існуючих програм і з урахуванням годин навчального плану, розробили індивідуальні програми, склали календарні плани і подали на погодження заступнику директора з навчально-виховної роботи.
Розклад навчальних занять погоджено (письмово) з батьками учнів і затверджені директором школи.
Виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксувалися в окремих журналах, але з урахуванням загальних вимог щодо ведення класних журналів.

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів було тематичне, семестрове, річне, підсумкове.
Освітній рівень учнів, які навчалися за індивідуальною формою, відповідав вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти. Учні, які навчаються за індивідуальним навчальним планом протягом навчального року, рішенням педради та відповідним наказом по школі звільняються від навчальних екскурсій та навчальної практики.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося педагогічними працівниками відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.
За результатами річного оцінювання та атестації учням 3-А, 6-Б, 9-Б, 11-Акласів, які навчалися індивідуально, видано табелі успішності.
Учні, які пройшли державну підсумкову атестацію, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту згідно з чиним законодавством.
Звільненню від підсумкової державної атестації підлягають учні, які навчалися індивідуально за станом здоров’я або з інших поважних причин. Звільнення здійснюється у встановленому порядку.
Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначалося наказом директора та затверджено відповідним органом управлінняосвітою:
• Лопатко М.Д. 3-А кл. — 5 год. на тиждень,
• Бутузов Д.О. 11-Аі кл. — 12 год. на тиждень
Збільшення кількості годин для організації індивідуального навчання поширилося на учнів (лист Міністерства освіти і науки України від 11.01.2005 року № 1/9-3):
- які мають статус дитини-інваліда (додається копія посвідчення із зазначеним терміном),
- Гавриш А.М. 6-Бкл. — 14 год. на тиждень,
- Жадько В.Р. 6-Б кл. – 14 год на тиждень
- Бойко Б.О. 9-Б кл.- 14 год на тиждень
- Горохов Д.М. 11-А кл. — 16 год. на тиждень (Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 797 від 15.10.2004 ).
Випускникам, які здобували освіту за індивілуальною формою навчання (Горохов Д.М., Бутузов Д.О.) видано документ встановленого зразка.
У додатку до свідоцтва про повну загальну середню освіту вищевказаних учнів зазначені лише ті предмети, які вивчали в процесі навчання.

Облік дітей і підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи
Виконуючи Закон України «Про освіту», Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04 2000 № 646, Розпорядження Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації 25.04.2014 № 217 «Про облік дітей і підлітків дошкільного та шкільного віку в Шевченківському районі м. Києва у 2014 році», наказу Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.04.2014 року № 203 «Про виконання розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.04.2014 № 217 «Про облік дітей і підлітків дошкільного та шкільного віку в Шевченківському районі м. Києва у 2014 році», з метою забезпечення права учнівської молоді на здобуття повної загальної середньої освіти та своєчасного обліку дітей та підлітків шкільного віку загальноосвітня школа № 101 щорічно проводить облік дітей та підлітків шкільного віку від 6 до 18 років та дітей, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, які проживають на території мікрорайону школи № 101.
Наказом по школі від 12.05.2014 № 68 «Про облік дітей і підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи І-ІІІ ступенів № 101»:
• затверджено робочу групу у складі 4 педагогів школи;
• призначено відповідального за проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку, за складання списків та їх щорічне уточнення
Згідно з Розпорядженням Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації від25.04.2014 № 217 затверджено територію обслуговування та проведено інструктажі для осіб, які відповідають за складання списків.
За мікрорайоном школи № 101 було закріплено такі будинки:
вул. Артема — 68, 70, 72, 74,75, 76, 77, 79, 81, 84, 103, 103/105
(відвул.Пимоненка до пл. Лук”янівська)
вул. Глібова — 2, 4, 4/10, 5, 7, 12/14, 14, 16 (вся)
вул. Кравченка — 8, 10-12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24( вся)
вул. Коперніка — 7, 10, 11, 12, 12А, 13/15, 14, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 21, 23, 27, 29
вул. Молдавська — 3, 3А, 5, 5А
вул. Довнар — Запольського — 4, 6, 8А, 9, 10 (парна сторона від
вул. Молдавської до вул. Дегтярівської)
вул. Студентська — 3, 4, 6, 11, 12/14
вул. Пилипівська – (вся)
пров. Пилипівський- (весь)
пров. Глибочицький- (ве сь)
вул. Бердичівська- (вся)
вул. Дончука – 3,5,7,9 ( вся)
вул. Дмитрівська – 75,92
Відповідно до Інструкції «Порядок проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку» п.5.1, п.7, на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються у житлово-експлуатаційних організаціях, правліннях житлово-будівельних кооперативів, органах місцевого самоврядування робоча група навчального закладу склала списки дітей і підлітків шкільного віку, які проживають у затвердженому мікрорайоні.
Більшість дітей шкільного віку мікрорайону школи І-ІІІ ступенів № 101 навчається у школах №1, №41, №61, №70, №106, №102, №138, №139, №153, №155.
Про дітей, які мешкають в мікрорайоні школи, але навчаються в інших навчальних закладах, надані довідки.
Основні проблеми, які постають під час обліку дітей і підлітків шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи:
• недостовірні дані, що надають житлово-комунальні підприємства;
• необхідність вивчення мікрорайонів силами педагогічних працівників;
• відсутність чіткого механізму надання довідок з місця навчання тих учнів, які здобувають середню освіту в інших навчальних закладах;
• міграційні процеси, обумовлені таким великим мегаполісом, як Київ;
• виникнення проблеми обліку дітей і підлітків, які не мають реєстрації, а проживають у мікрорайоні, та таких, які зареєстровані в мікрорайоні, але проживають в іншому місці;
• надання квартир в оренду.

Контингент учнів школи І-ІІІ ступенів № 101
Шевченківського району за місцем проживання

Станом на Всього учнів на 1.10.14р. З них проживають: Україна % учнів з мікрор. % учнів Шеченківського району
Мікрорайон Шевченківський район Київ Київ. обл.
01.10.14 619 203 354 27 3 32 33% 57%

На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді і спорту від 05.01.2015 № 01 «Про посилення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку у м. Києві», наказу РУО №30 від 19 січня 2015 «Про посилення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району», протоколу доручень, напрацьованих на нараді заступників директорів з навально-виховної роботи з питання посилення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку від 28.01.2014, листа управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації від 29.03.2014 № 805/35-2 був проведений аналіз роботи школи щодо охоплення дітей і підлітків навчанням, який показав:
1. У відповідності до вимог ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 14 закону України «Про освіту» та ст. 35, ст. 36 Закону України «Про загальну середню освіту» школа здійснює державну політику в галузі освіти, організовує облік дітей і підлітків шкільного віку, а також контролює виконання вимог навчання дітей, питання відвідування учнями школи.
2. Постійно ведеться робота з обліку дітей і підлітків шкільного віку в мікрорайоні школи. Було встановлено місце навчання 386 дітей, не встановлено – 41 дитини. Здійснена перевірка територій обслуговування, які закріплені за школою, щодо появи новобудов. За результатами роботи до управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації було подано:
2.1. Звіт № РВК-77 «Про кількість дітей шкільного віку» (01.10.2014р.)
2.2. Контингент учнів школи за місцем проживання (14.11.2014р.)
2.3. Інформація «Про результати звірки списків дітей, які зареєстровані в Шевченківському районі, а навчаються в навчальних закладах інших районів міста» (09.12.14р..№241)

З метою 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням у школі постійно проводиться організаційна робота, розробляються і проводяться профілактичні заходи щодо бездоглядності та невідвідування учнями школи: щодня заповнюється журнал відвідування уроків, запізнень та картки персонального контролю за учнями, які схильні до пропусків уроків без поважної причини. Адміністрацією школи щотижнево приймаються звіти класних керівників щодо причини відсутності дітей, щомісячно перевіряється відповідність медичних довідок або пояснювальних записок від батьків кількості пропущених уроків, зазначених на сторінці обліку та предметних сторінках класного журналу.
Стан роботи з профілактики правопорушень, злочинів постійно заслуховувався на нарадах при директорові.
Адміністрація школи зверталась з повідомленням в РУ ГУМВС України в м. Києві, до Служби у справах дітей Шевченківської районної державної адміністрації про невідвідування школи неповнолітньою Цибізовою Ілоною, на що отримали Листи ВКМСД Шевченківського РУ ГУМВС України в м.Києві від 18.11.14р. № 40 та від 17.01.15р. №59. В ході перевірки представником кримінальної міліції Салівон Ю.С. проведено профілактичну роботу направлену на забезпечення права дитини на освіту та недопущення пропуску занять без поважних причин.

Контроль за відвідуванням учнями школи
Відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання наказу МОН України від 04.09.2003 р. № 595 «Про вдосконалення постійно¬го контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та з метою удосконалення постійного контролю за охопленням на¬вчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку в школі важли¬вим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.
Протягом поточного навчаль¬ного року на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові по¬яснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейди контролю за відвідуванням.
За результатами проведеної роботи було встановлено:
- практично всі учні навчального закладу дотримуються виконан¬ня ст. 52 Закону України «Про освіту» та єдиних ви¬мог до учнів;
- книга обліку відсутніх, класні журнали знаходяться в належно¬му стані і ведуться згідно з нормативно-інструктивними документами;
- учні, які тимчасово не відвідували школу, в обов’язковому порядку подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків про причину відсутності;
- відсутньою на заняттях понад 10 днів підряд без поважних причин була учениця 10-а класу Цибізова Ілона;
- переважна більшість класних керівників щоденно ведуть чіткий облік пропущених учнями уроків у класних журналах на сторінці об¬ліку, підбиваючи підсумок наприкінці семестру;
- класні керівники щоденно відмічають у книзі обліку відсутніх про що повідомляють батьків учнів та з’ясовують причини відсутності;
- книга обліку контролюється черговим адміністратором;
- вибіркова перевірка щоденників показала, що класні керівни¬ки систематично роблять відповідні записи й повідомляють батьків про запізнення учнів на перший урок.

Аналіз відвідування учнями занять у 2014-2015 н.р. показав, що 511 учнів пропустили11843 навчальних днів.З них:
1) з поважних причин (наявність довідок або заяв батьків) — 495 учнів (11417 днів):
- по хворобі — 320 учнів (1729 днів)
- за сімейними обставинами — 182 учнів (4419 днів)
- через участь у конкурсах, змаганнях тощо — 19 учнів (220 днів)
2) без поважних причин — 1 учениця (75 днів)
Найбільше пропусків у 11-А, 10-А класах, що пояснюється великою наповненістю класів, проходженням медкомісії для приписки у військоматі юнаками 11-х класів. Найменше пропущених днів у 1-В кл., 2-Б кл., 3-Б кл., 3-В кл., 7-А кл. Класні керівники своєчасно ведуть облік відвідування уроків у класному журналі, у книзі обліку відвідування, з`ясовують причини відсутності учнів на заняттях. Учні пропускають уроки з поважних причин: хвороба, сімейні обставини, участь у конкурсах, змаганнях тощо.
У 10-А, 11-А класах проведені профілактичні лекції про кримінальну відповідальність неповнолітніх представниками відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Класними керівниками цих класів проведено профілактичну роботу з неблагополучними сім’ями, для можливості реагування на факти бездоглядності дітей .

З метою удосконалення постійного контролю за охопленням на-вчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку продовжити роботу з контролю за відвідуванням учнями навчальних занять в 2015-2016 навчальному році. Всі учасники навчально-виховного процесу мають дотримуються виконан¬ня ст. 52 Закону України «Про освіту».
У школі важливою умовою контролю пропусків учнями навчальних занять є його системність, що передбачає наявність різних рівнів профілактичної роботи: первинний, вторинний, протирецидивний.

Первинна профілактика:
• рання діагностика (вивчення індивідуальних особливостей учнів початкових класів класоводами, виявлення дітей з відхиленням у розвитку та поведінці, педагогічна корекція відхилень у поведінці учнів; визначення сімей, в яких вихованню дітей не приділяється належної уваги, знайомство з сімейними умовами, допомога батькам у вихованні дітей тощо);
• потижневий та щомісячний контроль адміністрації за відвідуванням учнями школи;
• щоденний контроль за відвідуванням класними керівниками та заступником директора з виховної роботи із встановленням причини відсутності у школі (постійний зв’язок із батьками);
• робота з класними керівниками щодо попередження пропусків занять учнями без поважних причин;
• просвітницька робота з учнями
• просвітницька робота з батьками (робота батьківського лекторію, батьківські конференції)

Вторинна профілактика:
• робота органів учнівського самоврядування;
• охоплення учнів гуртковою роботою;
• охоплення учнів постійними і тимчасовими дорученнями;
• індивідуальна робота з учнями.
Протирецидивна профілактика:
• облік учнів, схильних до правопорушень;
• облік батьків, які не займаються на належному рівні вихованням дітей;
• закріплення за учнями громадського вихователя та залучення до різних видів громадсько-корисної діяльності;
• залучення до роботи в гуртках;
• індивідуальна робота з учнями
• індивідуальна робота з сім’єю (надання методичної та педагогічної допомоги, заслуховування на радах профілактики)
Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі
у 2014-2015 навчальному році

Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року (зі змінами і доповненнями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 року № 782), інших нормативно-правових документів.
На початок 2014 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, отримано дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи.
На засіданні педради затверджено річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці».
Посадові обов’язки працівників, інструкції з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці. У наказі по школі передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо.
Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо.
У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована программа вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи.
Організація роботи з охорони праціконтролюється директором школи. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій з безпеки життєдіяльності; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивнихзалів, майданчика, майстерень і контроль за їх діяльністю; контроль за виконанням
Наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». Адміністрацією школи розроблено Положення «Про адміністративно-громадський контроль з охорони праці в школі». Також у школі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.
Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про
колективні договори й угоди» між адміністрацією школи й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.
Двосторонні обов’язки в Колективному договорі прописані з урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори.
До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Крім того, було розроблено актуальні заходи щодо поліпшення безпеки умов праці на робочих місцях.
Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.
Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, швейній майстерні, спортзалах передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на
видному місці є інструкції та пам’ятки з безпеки життєдіяльності й охорони праці.
На виконання цільової програми „Освіта Києва. 2011-2015 роки” з метою попередження нещасних випадків під час навчально-виховного процесу, травмування та загибелі у побуті проводилися Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладіпроводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створеннябезпечних учнів, ведеться відповідна робота з батьками учнів, з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Разом із тим залишаються високими показники травматизму дітей у побуті. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму під час навчально-виховного процесу.

Протягом 2014-2015 навчального року було травмовано 2 учні школи, про що видано відповідні накази (« Про створення комісії по розслідуванню нещасного випадку», «Про результати розслідування нещасного випадку» ), складено акти і проведена робота серед учнів та вчителів з питання попередження травмування під час навчально-виховного процесу. Побутових травм зазнало 12 учнів школи.
Випадків побутового травматизму серед працівників школи за 2014-2015 навчальний рік не виявлено.
Переважно діти травмуються під час гри вдома. У дорожньо-транспортні пригоди учні школи не потрапляли. Випадків травматизму виробничого характеру серед працівників не зафіксовано.
Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення
здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в школі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху, створено загін юних інспекторів дорожнього руху. Загін ЮІДР щорічно успішно виступає на районному конкурсі загонів
ЮІР. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Випускаються плакати на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ протии СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.). Розроблено інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності. У 2014 навчальному році проводилися зустрічі з працівниками Державної пожежної інспекції.
Учні 1—11-х класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями про що було видано накази „Про проходження медичних оглядів учнями школи №101”, „Про створення спеціальних та підготовчих груп по фізичній культурі”, „Про здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним навантаженням учнів”. Періодично учні 1—11-х класів проходять перевірку на педикульоз.
Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи. Відповідно оформлюються записи в журналі з громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією й профкомом школи.

Результати виховної роботи у 2014-2015 навчальному році
У 2014 – 2015 навчальному році освітяни школи в основу виховної педагогічної діяльності поклали реалізацію ключового питання «Формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою відстоювати інтереси своєї країни».
Виховна діяльність здійснювалася відповідно до річного плану виховної роботи, програми «Основні орієнтири виховання учнів І-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Закону України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства», Закону України від 21.06.2001 року № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанові Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 року № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя», Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей, наказу МОН № 434 від 06.09.2000 року «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», листа Міністерства № 1/9-303 від 11.06.2014 року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», листа Міністерства № 1/9-374 від 25.07.2014 року «Про стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014/2015 навчальному році», листа Міністерства № 1/9-376 від 25.07.2014 року «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році», листа Міністерства №1/9-385 від 30.07.2014 року «Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації», листа Міністерства №1/9-388 від 01.08.2014 року «Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н. р.», листа Міністерства №1/9-412 від 13.08.2014 року «Про проведення Уроків мужності», листа Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 року «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах», наказу від 03.08.12 року № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»; Цивільного кодексу України.

Адміністрацією школи було видано такі накази з виховної роботи:
Наказ від 01.09.2014 №109 «Про проведення Дня знань», наказ від 01.09.2014 року №156 «Про організацію виховної роботи в СЗШ № 101 у2014-2015 н.р.»НАКАЗ від 01.09.2014 №137 «Про організацію роботи гуртків та їх наповнюваність», наказ 01.09.2014 р. № 146 «Про заборону тютюнопаління в школі», наказ від 01.09.2014р № 147 «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства», наказ від 01.09.2014 №148 «Про планування діяльності психологічної служби школи», НАКАЗ від 01.09.2014 № 149 «Про організацію роботи з питань профілактики правопорушень у 2014-2015 навчальному році, та створення комісії з попередження правопорушень» наказ від 01.09.2014 № 163 «Про проведення профілактичних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти на дорозі!» у школі № 101», НАКАЗ Від 22.09.2014 № 185« Про підсумки проведення профілактичних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти на дорозі!» у школі № 101», наказ від 01.09.2014 року № 21«Про чергування вчителів, учнів по школі №101», НАКАЗ від 01.09.2014 № 153 «Про затвердження плану заходів щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей та учнівської молоді у 2014-2015 н.р», наказ від 07.11.2014 № 211 «Про проведення шкільного етапу районного історичного фестивалю «Історія вулиці де я навчаюсь»,наказ від 19.01.2015 року № 26 «Про стан виховної роботи у І семестрі 2014 – 2015 н. Р.», наказ від 05.01 2015 року №06 «Про організацію профорієнтаційної роботи в школі», наказ від 19.01.2015 року №31«Про відзначення Дня Соборності України», НАКАЗ від 05.01.2015 року №04 «Про призначення відповідальних за дотримання правил дорожнього руху та організацію роботи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму в школі №101», наказ від 05.01.2015 року №07 «Про створення команди юних інспекторів руху», наказ від 05.01.2015 року №08 «Про створення дружини юних пожежників», наказ від 05.01.2015 року №04«Про призначення відповідальних за дотримання правих дорожнього руху та організацію роботи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму в школі №101»,наказ від 12.01.2015року №16 «Тиждень енергозбереження «Економно жити себе і країну збагатити»», наказ від 14.01.2015 року №20 «Про затвердження плану заходів з профілактики травматизму та пожежної безпеки»
Впродовж року був запланований і проведений комплекс виховних заходів за такими напрямками:
• національно — патріотичне виховання;
• правове виховання;
• краєзнавча робота;
• екологічний напрямок;
• духовно – естетичний напрямок;
• фізичний напрямок;
• безпека життєдіяльності;
• профорієнтація.
Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.
Формування інноваційного стилю діяльності відбувається через застосування групових та індивідуальних форм роботи, шляхом спільних творчих справ школярів, органах учнівського самоврядування в класах, проведенні акцій, конкурсів, проектів, колективних творчих справ, тощо. Особливого значення набуває творчість класного керівника, яка полягає в оволодінні сучасними технологіями, знаннями, засобами і прийомами виховання.
З метою підвищення, теоретичного науково — методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки, забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання учнів, координації виховання, планування роботи, організації аналізу виховних заходів, вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду класних керівників в школі діє методичне об’єднання класних керівників, яким керує Миргородська М.М, Стронова Т.М.. Робота методичного об’єднання здійснювалась за планом. В цьому році на засіданнях були розглянуті наступні питання:
- Методи роботи з агресивними дітьми та підлітками..
- Виховання обдарованої дитини
- Педагогічні умови формування культури здорового способу життя учнівської молоді.
Для реалізації всіх завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників, які були затверджені. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання:
- національно-патріотичний “ Я громадянин своєї країни!”
- правове виховання “ Від знань і правової свідомості до громадянської зрілості”
- краєзнавча робота “ Барви рідного краю”
- духовно-естетичне виховання “ Краса та духовність – сила нації”
- екологічний напрямок “ Все задумано мудро в природі: жити усьому у мирі та згоді”
- фізичний розвиток та вдосконалення особистості “ Будь здоровим гарним дужим” та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські та районні заходи, заходи щодо втілення національних програм таких як: Національна програма «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти, концепція громадянського виховання, комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед населення, комплексна програма профілактики злочинності, Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, програма роботи з обдарованою молоддю, Програма профілактики ВІЛ-інфекції / СНІДу в Україні, Програма правової освіти населення, Національна програма оздоровлення дітей, програма «Обдарована молодь», Закони України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», комплексна програма «Фізичне виховання — здоров’я нації».

Національно-патріотичне виховання
“Я громадянин своєї країни”

Завдання:
 Виховання в учнів патріотичних почуттів, поваги до Конституції України, законодавства, державної символіки.
 Прищеплення шанобливого ставлення до культури, мови, звичаїв, традицій українського народу і всіх інших, які населяють Україну.
 Утвердження в учнів власної національної гідності, внутрішньої свободи , гордості за свою землю.
Зміст роботи:
1. Вивчення державної символіки України.
2. Знання учнями Конституції України, законів нашої держави.
3. Дослідження пройденого Україною шляху до самостійності і залежності.
З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті створено куточки державної символіки. Всі урочисті шкільні заходи проводяться з використанням держаної символіки – Гімну та прапору. Майже в усіх виховних заходах приймали участь батьки, що робило ці заходи особливо цікавими та насиченими. Продовжувалася робота по вивченню історії школи, району, міста; проведені екскурсії, бесіди, зустрічі з випускниками школи, ветеранами мікрорайону, громадськістю.
Протягом семестру з учнями проводились такі заходи:
- перший урок на тему «Україна єдина країна».
- «Дякуємо за життя» (до 70-річниці визволення України від німецько-фашиських загарбників)
- до дня партизанської слави «Пам’ять про минуле» (22.09.14 р.)
- до Дня козацтва «Лине слава козацька з далеких віків» (14.10.14 р.)
- до Дня Гідності та Свободи проведена бесіда та виставка в бібліотеці « У вогні моя Україна» (21.11.14. р.)
- проведена акція «Засвіти свічку» — до Дня пам’яті жертв голодомору (24.11. 14. р.)
- до Дня збройних сил України «Я патріот своєї Батьківщин» (05.12. 14. р.)
- «Моя рідна Україно, я твоя мала частина»- до Дня Соборності (22.01.15 р.)
- «Міжнародний день пам’яті Голокосту» (27.01.15 р.)
- «Памятаємо»- до дня пам’яті героїв Крут (29.01.15 р.)
- «Поговоримо про героїв Афганістану» (15.02.15 р.)
- «Герої не вмирають» — до річниці революції Гідності (20.02.15 р.)
- Літературна композиція «У країні рідної мови» (20.02.15 р.)
- урок пам’яті «Дзвони Чорнобиля» (24.04.15. р.)
- Урок мужності «День пам’яті та примирення» . Покладання квітів до меморіальної дошки К.Єгунова та до могил невідомих солдатів біля Вічного вогню(08.05.15 р.)
- конкурс малюнків на асфальті на тему «Ми за мир» — (14.05.15 р.).
- Урок мужності «День боротьби за права кримськотатарського народу» до 71-ї річниці депортації кримських татар — (19.05.15 р.).
- Виховний захід «Чарівна краса вишиванки» (21.05.15 р.)
- «Знай про Європу більше» (22.05.15. р.)
- Класними керівниками був розроблений та проведений цикл бесід уроків мужності таких як «Герої поряд», «Ми за мир. Ні –війні.», «Славетні українці», «Герої не вмирають», урок-спогад «Пам’ять», «За рідні береги», історична година «Герої земляки»,година-реквієм «Пам’ять про подвиг не згасне в віках», літературно-музичний калейдоскоп « Охрещені у водах Дніпра…»

- З 06.11. 14. р. — 06.12. 14. р. був проведений місячник обороно масової роботи, в рамках якого організовані зустрічі з ветеранами ВВВ, відвіданий музей ВВВ, організована акція «Допоможемо солдату» зібрані в рамках акції кошти та передані для лікування учасника АТО, який перебував у важкому стані в госпіталі МВД.
- -Участь у акції «Ви не одні» найактивніше взяли учні 4- А класу та учні 6-Б класу на чолі зі своїми наставниками Чебоненко Г.М. та Ніякою І.В. відвідавши Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр «Головний військовий клінічний госпіталь» , який знаходиться в центрі нашого міста, в якому перебувало близько 150 солдатів з самих гарячих точок АТО, а учні всієї школи допомогли необхідними речами: засобами гігієни, медикаментами, книжками тощо.
- Також учні та їх батьки долучились до проекту по підтримці української армії, а саме 95 аеромобільної бригади, зібравши кошти на захисне спорядження та організована була робота щодо придбання необхідної амуніції для українських захисників і за сприянням Шевченківського управління освіти передано солдатам.
А також приймали участь у акції «Вітаємо наших захисників» — збір подарунків та різноманітних смаколиків до Великодня та до дню примирення та акції «Зігрій солдата» — збір коштів на придбання термопакетів
- В рамках акції «Привітаємо солдата» — за ініціативою класного керівника 4-А класу Чебоненко Г.М. учнями всієї школи були зібрані продукти харчування довгого зберігання, солодощі та намальовані учнями малюнки і відправлені, за допомогою волонтерів і їхнього проекту « З країни в Україну», учасникам АТО, а саме у Маріуполь 25 бригаді та в Донецький аеропорт 81 ДШБ. Також потрібно відзначити батьків цього класу, які разом з Ганною Миколаївною на свято «Першого дзвоника» вони проявили глибоке почуття патріотизму та прийшли до школи без квітів, які традиційно дарують в цей день вчителям, натомість кошти заплановані на них перерахували на потреби української армії.
-У рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», учні нашої школи писали листи на підтримку поранених військовослубовців, де висловили щирі побажання українським бійцям в зоні АТО. Дитячі малюнки, від тих хто ще тільки вчиться писати, також на нашу думку сприяли скорішому відновленню їх моральних, психологічних та духовних сил. Впродовж року ми не припиняли листування не тільки з пораненими військовослужбовцями, а з тими хто перебував на передовій вже за участю вчителів нашої школи разом з батьківською громадою. І взнак подяки «Кіборги», яких ми найактивніше підтримували, подарували школі прапор підписавшись на ньому та листи «Нашому майбутньому!»,батькам та вчителям школи №101 в яких висловили щиру подяку за розуміння, підтримку та натхнення під час важкої роботи.
- Виховуючи справжнього патріота нашої держави вчителі на класних година до Дня української мови проводили відкриті уроки та конкурси «Знавців української мови» брали участь у міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, а такі вчителі як Коросько М.М. провела свято «Української мови», Чебоненко Г.М. свято «Вивчайте, любіть свою мову»(20.11.), Плевако В.Г. організувала родинне свято «Єдина родина-єдина країна», Морська М.М. в найкращих народних традиціях провела свято «Калити». А також продовжили роботу, що сприяло створенню згуртованості, працездатності та позитивного мікроклімату в колективі.
- 06.10.2014 року учні школи прийняли участь у благодійній акції «Каштани світу». Основне завдання акції зібрати якомога більше каштанів, що згодом підуть на виготовлення ліків. В акції взяли участь учні 1-А-7 кг, 1-Б-35 кг, 2-А- 68 кг, 2-Б- 7,5 кг, 5-Б- 57,5 кг, 5-В- 1 кг, 6-Б -45кг, 7-Б- 7кг. Найбільше каштанів здали учні 1-В класу – 126 кілограмів. Всього по школі було зібрано 347 кілограмів каштанів.
Проведені школою акції є ваговим внеском у підтримці морального духу захисників нашої Вітчизни, їх впевненості і майбутньому, а також виховують в учнів почуття патріотизму і небайдужості до тих співгромадян, які найбільш потерпають, захищаючи незалежність країни.

Правове виховання
“Від знань і правової свідомості, до громадянської зрілості”.

Завдання:
 формування глибокого усвідомлення взаємозв¢язку між ідеями свободи, правами людини та її громадською відповідальністю, принципами загальнолюдської моралі.

Зміст роботи:
1. уроки правознавства
2. лекційно-пропагандистська робота
3. знання учнями Конвенції про права дитини, усвідомлення прав та обов¢язків школяра.
4. соціально-психологічна допомога.
Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в школі розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:
• Проведення місячника, тижня права;
• Засідання ради профілактики правопорушень;
• Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, органів юстиції;
• Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики;
• Робота з громадськими організаціями;
• Робота «Школи порозуміння».
У профілактиці правопорушень вагому допомогу надає кримінальна міліція. Систематично організовуються зустрічі працівників цієї галузі з учнями школи.
У межах правового виховання в школі постійно працює центр профілактики правопорушень серед учнів, на засіданнях якого розглядаються питання порушення учнями правил поведінки, проводиться систематична робота з учнями різних категорій (з малозабезпечених, неблагополучних, багатодітних сімей.) Реалізуючи комплексну програму профілактики злочинності і дитячої бездоглядності, колектив школи працює над створенням таких умов, де кожна дитина буде почувати себе комфортно і зможе реалізувати свої здібності. Кожного року оновлюються банки даних учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень, бродяжництва. Попередженню правопорушень, злочинів сприяє залучення учнів школи до гуртків, клубів, спортивних секцій, змістовне проведення дозвілля. Проведений аналіз свідчить, що 89% учнів відвідують в позаурочний час гуртки, клуби, спортивні секції, як у школі, так і поза її межами.
З 08.12.2014 року по 12.12.2014 року у школі було проведено Всеукраїнський тиждень права „ Від знань і правової свідомості до громадянської зрілості”. В рамках тижня було проведено ряд заходів:
 оформлений інформаційний куточок «Дотримання конвенції ООН про права дитини»;
 з 08.12.2014 р. по 12.12.2014 р. в шкільній бібліотеці була оформлена виставка «Знаємо свої права та виконуємо обов’язки».
 класними керівниками 1-11 – х класів 10.12.2014 року був проведений тематичний урок «Права людини».
 на загальношкільних батьківських зборах заплановано розглянути питання про права та обов’язки учнів. (1-11 класи);
- В ході тижня вчителем історії та права Переверзєвою О.В. в 9-Б класі був проведений єдиний правовий урок «Право на життя». Учасники обговорили основні права та свободи людини, зазначені в міжнародних та державних документах (Декларації прав людини, Конституції України, Європейській Конвенції про захист прав людини та основних свобод, Конвенції про права дитини), обговорили відеосвідчення.
- адміністрацією та учнівським самоврядуванням школи протягом тижня проведено рейд «Охайні, чемні, виховані» (перевірка виконання Указу Президента України «Про шкільну форму для учнів загальноосвітніх закладів»).
Стан роботи з профілактики та попередження правопорушень, злочинів постійно заслуховувався на:
а) нарадах при директорі:
• жовтень 2014 року — «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх».
• грудень 2014 року — «Підсумки роботи за семестр з учнями, схильними до правопорушень»;
• березень 2015 року — «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх».
• травень 2015 року — «Підсумки роботи за рік з учнями, схильними до правопорушень»;
б) МО класних керівників:
• листопад, 2014 р. «Профілактична робота з учнями, схиль¬ними до правопорушень».
• червень 2015 р. «Підсумки профілактична робота з учнями, схиль-ними до правопорушень».
Робота з батьками у 2014—2015 н. р. була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень, листопад, лютий, квітень), а також класні бать¬ківські збори.
- У шкільній бібліотеці постійно діє виставка книг з правової освіти «Правові знання – школярам, батькам», яка знайомить учнів з літературою:
• Конституція України;
• Кримінальний Кодекс для дітей (Галина Палійчук);
• «Зростаємо громадянами» (навальний посібник Н.М. Бібік, М.М. Ілляш);
• «Основи правознавства» (підручник для 9-го класу І.І. Котюк);
• «Правознавство» (підручник для 10 класу С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко);
• «Перше звернення до дітей» (Всесвітня декларація та План дій з її запровадження, прийняті на всесвітній зустрічі на найвищому рівні в інтересах дітей);
• «Що таке демократія» (Словник — посібник для школярів Марк Шимановський, Анатолій Ткачук, Дмитро Гнелиця);
• «Основи правознавства» ( І.Коляда, Я. Лозовий);
• «Основи конституційного права України» (підручник за редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копейчикова);
• «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх ( В.М. Оржеховська).
А також відповідно до плану роботи Шевченківського районного управління юстиції в м. Києві на ІV квартал 2014 року, згідно з пунктом 4.5 пункту 4 Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства Юстиції України від 23 07. 2011 року №1707\5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 07. 2011 року за № 760\19498, Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти затвердженого наказом Міністерства Юстиції України 14 листопада 2011 року за № 1304\20042, Примірної програми здійснення перевірки стану правової освіти в загальноосвітньому навчальному закладі, затвердженої наказом Міністерства Юстиції України від 11 березня 2013 року №402\5, 14.10.2014 була здійснена перевірка робочою групою, створеною за наказом начальника Шевченківського районного управління юстиції в м. Києві.
В ході перевірки робочій групі були надані загальні відомості про навчальний заклад, відомості про вчителя, який викладає право. Також їх цікавили форми правового навчання і виховання у школі, рішення педагогічної ради та накази директора з питань правової освіти, організація правоосвітнього навчання педагогічних працівників, проведення правоосвітньої роботи з батьками, наявність кабінету права та рівень його забезпечення, організація бібліотеки правового виховання, проведення заходів по профілактиці правопорушень серед учнів, наявність картотеки правопорушень, організація позакласної роботи з правової освіти, взаємодія з правоохоронними органами та системність правоосвітньої роботи. Вивчивши всі надані матеріали робоча група Шевченківського районного управління юстиції в м. Києві схвально відгукнулася про організовану роботу у школі, проте рекомендували:
1. З метою освіти серед учнів та педагогів налагодити більш тісну співпрацю з Шевченківським районним управлінням юстиції у м. Києві.
2. З метою попередження правопорушень серед учнів школи й надалі продовжувати зустрічі з представниками правоохоронних органів, служби у справах дітей, кримінальною міліцією.
3. Продовжити роботу щодо оновлення куточків правових знань, стендів юридичною літературою та довідниково-інформаційними матеріалами правового характеру з урахованням вимог чинного законодавства.
4. Створити куточок в кабінеті історії присвячений правовій освіті.
З результатами перевірки було ознайомлено педагогічний колектив заслухавши це питання на педагогічній раді від 17.11.2014 р.

Краєзнавче виховання
“Барви рідного краю”

Завдання:
 Формування в учнівської молоді естетики почуттів, шанобливого ставлення до природи та історії рідного краю.
 Вдосконалення туристичних навичок, коректного бережливого ставлення до природи, історичних пам¢яток.

Зміст роботи:
1. екскурсії до музеїв та історичними місцями рідного краю
2. знайомства з заповідниками та заказниками архітектурними пам’ятниками та ін.
3. пізнання літератури рідного краю, життя видатних земляків.

Виходячи з певного досвіду, саме краєзнавча робота сприяє формуванню і розвитку соціально-зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, вихованню свідомого ставлення до свого здоров’я, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу.
Так класні колективи відвідали у вересні: музей авіації (2-А), дитячу бібліотеку (3-А),музей хліба (4-А), Національний ландшафтний парк «Феофанія» (7-А), Європейський університет (9-В), музей електротранспорту (10-А), Будинок вчителя (11-А), дитячу бібліотеку (11-А); у жовтні: Дитячий музичний театр (2-А), музей «Мамаєва слобода», музей фіскальної служби (5-Б), Київський планетарій (5-В, 6-А, 7-А), парк відпочинку «Володимирська гірка» (6-Б), музей метрополітену ( 10-А), музей Управління Державної охорони (10-А та 11-А), голосіївський парк ім. М. Рильського (практичний захід гуртка «Школа безпеки»), екскурсія до м. Львова (5-А та 9-А) ; у листопаді: на Майдан Незалежності ( 6-А та 7-А), Академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва (6-Б), Львівську майстерню шоколаду (10-А), музей метрополітену (10-А); у грудні: дитячу бібліотеку № 9 ( 2-А та 2-Б), театр «Браво» ( 2-А), будинок клоунів (3-А), Ocean Plaza ( 3-В), Будинок художника, де переглянули виставу «Новорічні капризи царівни Несміяни» ( 4-А), кінотеатр «Київська Русь» на перегляд мультфільму «Бабай» (4-Б та 6-А), театр «Сузір’я » (6-А), Експериментаніум ( 10-А); у лютому музей «Шестидесятництва» (10-А), хепілон (6-А,7-А), Мистецький Арсенал (6-А,7-А), театр «Браво» (2-Б); у березні: Водноінформаційний центр (2-Б), Київський планетарій (2-Б, 7-А, 11-А), Києво-Печерська лавру (5-В), Ботанічний сад (5-В), пішохідною екскурсією більше дізнались про пам’ятки рідного міста (5-В),відвідали дитячу бібліотеку №9, де зустрілися видатними письменниками сучасності (5-А,10-А,9-В), Національний еколого-натуралістичний центр (5-В), завод «Чистая вода» (6-А,7-А,10-А),кінотеатр «Київська Русь» (8-А,8-Б), музей М.О. Булгакова ( 8-Б); у квітні: «Весняні явища в природі»(5-Б),музей українського мистецтва (2-А), Національну дитячу бібліотеку України ( 1-А), пожежної частини № 23(3-А),астрономічну обсерваторію, де познайомилися з таємницями космосу (5-Б), Музей Великої Вітчизняної війни ушанувавши пам’ять загинувших у цій великій війні проти нацизму(5-Б), національний заповідник «Софія Київська» ( 4-А), музей авіації та космонавтики, де учні навіть змогли потрапити до капсули в якій колись справжні космонавти повертались на нашу планету з космосу (5-Б), Музею політехнічного університету ( 5-Б), екскурсія по місту «Київ історичний»(8-Б), а також відвідали «Центр історії органів державної безпеки та патріотичного виховання співробітників СБУ»(5-Б); у травні: Водноінформаційний центр(1-Б,1-В), Центральна міська бібліотека імені Т.Г.Шевченка для дітей, де дітки не тільки познайомились та дізнались що таке бібліотека, читальний зал, а й зустрілися з представниками дитячого журналу «Професор Крейд» які на пам’ять подарували діткам подарунки (1-В), Національний еколого-натуралістичний центр (1-В), музей іграшок (2-А), вівідали «Страусину ферму» (2-А),парк «Котляревського» (3-А), музей Голодомору (5-Б), Парк Слави (5-Б), Києво-Печерська лавру (5-Б),Природничий музей (3-Б),також відвідали музею архітектури та побуту України (6-А), театр міміки та жесту «Райдуга» подивившись виставу учні залишились під великим враженням (4-А,6-А, 10-А), учнів нашої школи відвідали виставку палеоноколекції в експоцентрі України (ВДНГ)(8-А,8-Б), провели екскурсію до Галереї цікавих наук ( 7-А), Київський планетарій (6-А, 8-А) відвідали музей ім. Ханенків ( 8-А,8-Б), Національний музей Російського мистецтва (8-А,8-Б).

Духовно-естетичне виховання
“Краса та духовність – сила нації”

Завдання:
 оволодіння цінностями і знаннями у галузі світового і народного мистецтва.
 Розвиток здатностей до естетичного сприймання творів мистецтва, вміння їх оцінювати і висловлювати свої погляди.
 Формування правильного уявлення про смак і моду, потреби нести естетику в поведінку, працю, навчання, побут.
 Забезпечення високої художньо-естетичної вихованості школярів.

Зміст роботи:
1. Виховні години етики та культури поведінки.
2. Уроки хореографії.
3. Художня та театральна студії.
4. Хор школярів.
5. Вокальний і танцювальні гуртки.
Аналізуючи стан виховного процесу, слід відмітити рівень роботи педколективу з духовно-естетичного напрямку виховання. Велике значення у цій роботі має робота шкільного гуртку спортивного танцю (керівник Міхасик О.Б.). Під час занять у гуртку танцю діти не тільки танцюють, а й пізнають культуру світу, виконуючи різні народні композиції, розвивають свої індивідуальні артистичні, танцювальні здібності та художній смак.
Робота всіх творчих колективів школи була представлена на концертах, присвяченим Дню Знань, Дню вчителя на новорічних святах, конкурсно-розважальній програмі для 9-х класів «День Валентина», Свято 8 Березня в початковій школі, «Пригоди в тридев’ятому царстві», концертній програмі перегляду усного журналу «Гуцулка Ксеня», «Ми пам’ятаємо»- концертна програма для ветеранів ІІ світової війни, «Я руки матері до серця пригортаю», «Зоряний олімп» — відзначення учнів переможців районних та міських олімпіад, «Свято останнього дзвоника», «Випускний вечір»
також проведені такі напрямки цього напрямку як :
- 10.03 – Хвилини мистецтва. Таємниця однієї картини. Розповідь за картиною Т.Шевченка«Автопортрет»
- 10.04. – конкурс писанок. «Великоднє дерево»
Цікавим напрямком естетичного виховання став запроваджений цикл музично-літературного лекторію для учнів початкової школи Національної філармонії України. За навчальний рік проведено шість лекцій цього циклу. Крім цього, продовжується знайомство з роботою міських театрів та циркових колективів. А особливо хочеться відзначити театр «Діез», який привозив змістовні виступи підготовлені на високому рівні.
Брали участь у міському конкурсі «Родина — зірка єдина» за ініціативи торгової марки ГАММА наша учениця 3-А класу Іванько Дарина посіла ІІ місце у номінації «Юний талант».
- 24.10.- в школі була організована акція «Подаруй шкільній бібліотеці книгу» в якій найактивніше взяла участь початкова школа.
- Конкурс-виставка «Барви осені» 01 жовтня 2014 року в школі відбувся конкурс – виставка «Барви осені», в якому активно взяли участь учні таких класів: 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-Б, 5-Б, 5-В, 7-А, 7-Б, 9-Б.
- учні 8-А класу участь брали участь у районному етапі інтелектуальної гри «Інтелект-турнір 2014р.

Екологічне виховання
“Все задумано мудро в природі: жити усьому в мирі та згоді”

Завдання:
 формування відчуття відповідальності за природу, як національну і загальнолюдську цінність
 розвиток навичок раціонального природокористування, потреби у спілкуванні з природою.
 залучення учнів до активної природоохоронної діяльності.

Зміст роботи:
1. Чорнобиль у долі України, міста зокрема.
2. Промисловість та її вплив на екологію.
3. Екскурсії природничого характеру.
4. Екологічні експедиції.

Школа майбутнього являє собою школу всебічного, передусім духовного розвитку особистості, якій притаманні екологічний світогляд, екологічне мислення, екологічна культура, мораль, етика. Саме тому, істотною складовою системи виховання стає екологічне виховання, без якого не мислиться стійкій, життєстверджувальний розвиток суспільства.
Мета вчителів нашої школи – виховати екологічно свідомих громадян України, які в майбутньому зможуть мислити масштабніше і змінити природне середовище на краще.
Так починаючи роботу цього напрямку з учнями молодшого шкільного віку першим завданням це вчимо учнів помічати прекрасне та незвичне навколо себе, спостерігати, милуватись природою, посильно охороняти природу, не шкодити їй, робити довкілля чистішим.
В початкових класах на уроках природознавства школярам дається поняття, як внаслідок нерозумної діяльності людини змінюється кількість рослин, тварин, комах, птахів, вчителі проводять уявну подорож «Сторінками Черво­ної книги».Велику увагу наші вчителі приділяють безпосередньому спілкуванню з природою під час проведення спостережень, екскурсій, прогулянок, уроків мислення в природі. Що вдосконалює навички засвоєння правил поведінки під час прогулянок, екскурсій, походів, а саме не можна голосно роз­мовляти, рвати квіти, ламати гілки дерев і кущів, руй­нувати пташині гнізда, мурашники, забруднювати навколишнє середовище. Такі уроки розраховані на отримання дітьми емоційно-образної інформації про оточуючий світ, де учень ступає на шлях свободи пізнання, дослідного учіння. Об’єкти спостереження для дітей – загадка таємниця, яку так хочеться розгадати, відкрити, зазирнути у незвідане. Уроки, які провели, були «Танок осіннього листя», «Осінні пригоди у нашому парку», «Як дерево живе взимку», «Перші сніжинки», «Живе й неживе в природі», «Перші кроки весни»та ін.
Не забуваємо й про те що турботливе ставлення до природи формується у процесі гри. Ігри та вікторини на екологічну тематику стимулюють інтерес учнів до проблем навколиш­нього середовища і надають урокам яскравого емоційного забарвлення. Різноманітні ігри та вікторини вчителі використовують на всіх етапах уроку: під час опитування, вивчення нового матеріалу, закріплення й узагальнення знань.
У середніх і старших класах метою такого виховання в нашій школі є усвідомлення учнями масштабів екологічної кризи, знання й розуміння причин і наслідків негативного впливу людства на природне середовище, формування нового типу мислення, вироблення нових ідей зі збереження довкілля, посильна практична діяльність, спрямована на виявлення нагальних проблем і покращення стану природного середовища.
Так в кінці серпня учні школи під керівництвом класних керівників займалися озелененням кабінетів. А у вересні та у квітні з метою виховати у дітей бережливе ставлення до лісу та книг, учні школи взяли активну участь у акції «Збережи дерево». У листопаді відбулась акція «Подбаймо про пташок», учнями 4-х класів були виготовлені та розвішані на території школи годівнички. Слід звернути увагу, що цей конкурс не залишив байдужими нікого, оскільки учні інших класів приносили корм для птахів. Не залишили без уваги вже традиційно новорічно-різдвяну виставку «Еко — ялинка». В рамках місячника благоустрою учні школи разом з педколективом брали участь у суботниках.
16.02.2015 року по 20.02.2015 року був проведенний Тиждень енергозбереження «Економно жити – себе й країну збагатити» метою якого було звернення уваги до проблем використання енергії, економії енергоресурсів, охорони навколишнього середовища, залучення школярів до корисної діяльності з питань енерго- і ресурсозбереження. в рамках цього тижня відбулися такі заходи:
акція «Заощаджуй в школі, вдома» (створення листівок з правилами заощадження та інформацією про енергозберігаючу поведінку.);
конкурс міні – творів «Якби я був міністром енергетики»;
«Енергозбереження в школі та вдома» — пізнавальна мультхвилинка;
конкурс агітаційних плакатів і гасел «Збережемо енергію разом!»- найактивніше взяли участь учні 6-А класу;
хвилинка спілкування по класах:
«Обережно! Електроприлади»,
«Що станеться, якщо не буде світла».

Фізичний розвиток та формування особистості
“Будь здоровим, гарним, дужим”

Завдання:
 виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою.
 виховання волі, дисциплінованості, самостійності.
 Підготовка молоді до виконання нормативних вимог з різних видів спорту.

Зміст роботи:
1. уроки фізкультури, ДПЮ, охорона життя.
2. спортивні секції.
3. Дні здоров¢я.
4. Шкільні спартакіади.
5. лекторій “Здоровий спосіб життя”
6. зустріч з лікарями-наркологами.

Згідно з річним планом роботи у школі проводилася певна робота з формування здорового способу життя, попередження травматизму, спортивно-масова робота.
— З 08 по 12 вересня 2014 року учителями фізичної культури в нашій школі проводився «Олімпійський тиждень», присвячений до Дня працівника фізичної культури (14 вересня 2014 року). В програму заходів входили: конкурс малюнків, олімпійські уроки «Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя та зміцнення миру» для учнів 2 — 11 класів, олімпійський урок – спортивні естафети «Олімпійські надії» — для учнів молодшої школи. Для учнів 5-х, 6-х класів вчителі Ткачук М.О. та Халепа Л.В. провели в рамках міжнародного проекту «Fair play — Чесна гра».» Поважай своє здоров’я!» естафети з елементами футболу під час виконання яких потрібно було використати набуті раніше знання про правильне харчування, про збереження імунітету. Для учнів 8-х, 9-х класів вчителі Ткачук М.О., Майданик І.В., Халепа Л.В. провели футбольну вікторину присвячену Чемпіонату миру з футболу в Бразилії. Серед 9-х класів І місце посіла команда 9-А класу, серед 8-х класів І місце посіла команда 8-Б класу. Для учнів 10-го та 11-го класів вчителі Ткачук М.О. та Майданик І.В. провели багатоборство. В 10 класі І місце у хлопців посів Качанов О. та Божко В., а у дівчат І місце посіла Богач А. Серед 11класу І місце зайняв Ленський Д., серед дівчат І місце отримала Лях Р. — Приділяючи велике значення здоровому способу життя для учнів середньої школи та 3-4-х класів відбувся «Чемпіонський урок» за участю видатного фехтувальника сучасності, дворазового чемпіона світу, п’ятиразового чемпіона світу серед військовослужбовців, переможця Всесвітньої Універсіади, чемпіона Європи, багаторазового чемпіона та володаря Кубка СРСР з рапіри, триразового переможця Спортакіад Народів Радянського Союзу, майстра спорту міжнародного класу, заслуженого діяча фізичної культури та спорту України Юрія Чижа
- До Всесвітнього дня здоров’я по класах були проведені бесіди «Профілактика туберкульозу» ( 07.04.15 р.)
- Велику увагу класні керівники приділяють здоровому харчуванню і по класам проведено цикл бесід присвячених цій темі. Потрібно відзначити і вчителів фізичної культури Ткачук М.О. та Халепа Л.В. які в рамках міжнародного проекту «Fair play — Чесна гра» на уроках проводили естафети під час виконання яких потрібно було використати набуті раніше знання про правильне корисне харчування, про збереження імунітету.
- Брали участь у районних змаганнях: «Змагання з міні-футболу серед учнів 4-х класів» (відповідальна Халепа Л.В.), «Олімпійське лелеченя» (відповідальна Майданик І.В.)
«Козацький гарт» ( відповідальна Майданик І.В.).
- Відповідно до розкладу виховних годин були організовані такі заходи:
 «Поведінка в умовах низьких температур»
 «Що таке хвороба і як її запобігти»
 «Найкращі друзі сонце»
 «Будь чистим та охайним»
 «Зовнішній вигляд хлопчика і дівчинки» тощо.

Потрібно відзначити роботу спортивного гуртка з кіокушинкай карате тренер: Веремійчук Наталія В’ячеславівна, яка виставляла наших гуртківців у різних чемпіонатах:
Чемпіонат з кіокушинай карате в розділі «ката» 19.10.2014.
1 місце: Кондратенко Іван, Ужвенко Юлія, Пронькіна Софія, Марчук Дмитро.
2 місце: Рожошенко Поліна, Колесник Данило, Кузнєцов Олег,
3 місце: Савчук Дмитро.
Чемпіонат з кіокушинкай карате в розділі «куміте» «Юний Самурай» 30.11.2014р.
2 місце: Рожошенко Микита, ,Рожошенко Поліна,Довгошея Дмитро.
Чемпіонат з кіокушинкай карате в розділі «куміте» «Кубок» 30.11.2014р.
1 місце: Пронькіна Софія,Марчук Дмитро.
2місце: Савчук Дмитро,Курінний Олександр,Колесник Данило
3 місце :Салієнко Олександр,Терещенко Кирило
Чемпіонат з кіокушинкай карате в розділі «куміте» 15.02. 2015 року .
1 місце: Ужвенко Олександр
2 місце: Ужвенко Юлія
Чемпіонат з кіокушинкай карате в розділі «куміте» 28.02.2015року.
2 місце: Дорошенко Ярослав, Ужвенко Юлія
3 місце: Пронькіна Софія
Чемпіонат з кіокушинкай карате в розділі «куміте» 22.03.2015 року.
1 місце: Ужвенко Олександр, Матвійчук Кирило.
2 місце Ужвенко Юлія, Тихонов Олександр, Сеник Дмитро, Колесник Данило.
Чемпіонат України в розділі «куміте» та «ката» 22.03.2015року.
1 місце Пронькіна Софія – в розділі:куміте –гордість нашої школи
2 місце Марчук Дмитро – в розділі : куміте
2 місце Веремійчук Наталія – в розділі: ката
2 місце Євтушенко Вероніка – в розділі : куміте

Чемпіонат з кіокушинкай карате в розділі «ката» 26.04.2015року.
1місце: Рибалко Максим, Позняк Марія, Ужвенко Юлія, Сеник Дмитро.
3 місце: Пронькіна Софія.

Безпека життєдіяльності

Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячому травматизму: викладається курс «Основи здоров’я» 1—5 кл., «Основи безпеки життєдіяльності» 6—9 кл., проводяться виховні години з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання травматизму; правил поводження з електроприладами; правила поводження в суспільних місцях.
— Питання стану роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму розглядались та аналізувались на педраді (квітень); нараді при директорові (січень, травень); методичному об’єднанні класних керівників (червень); батьківських зборах (квітень).
- З метою попередження нещасних випадків під час навчально – виховного процесу, травмування, загибелі дітей у побуті та збереження здоров`я дітей з 15.12.2014 року по 19.012.2014 року був проведений Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності згідно плану якого відбулися наступні заходи:
• Презентація тижня «Тиждень знань з БЖ – шлях до безпечного дитинства»
• практичні заняття з евакуації на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;
• конкурс малюнків «Я обираю здоров’я» ;
• відкриті уроки з питань безпеки життєдіяльності з питань пожежної безпеки, охорони праці та профілактики травматизму невиробничого характеру;
• виховна бесіда «Небезпека вдома й на вулиці»;
• цикл бесід про здоров’я «Здоров’я – найдорожчий скарб людини»
• відвідування учнями закладів пожежно-рятувальної частини та виставки пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС у місті Києві;
• тематичні батьківські збори щодо запобігання невиробничого травматизму серед дітей;
• оформлений куточок з безпеки життєдіяльності та охорони праці;
- Також з 20.04.2015 по 26.04.2015р був проведений Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності згідно плану якого були проведені заходи:
• Відкриття тижня. Презентація тижня «Тиждень знань з БЖ – шлях до безпечного дитинства», оформлення стенду;
• Класними керівниками проведені усні журнали «Модель поведінки в екстремальних ситуаціях» та «Уникати! Запобігати! Діяти!»
• Виставка малюнків та стінівок «Я обираю здоров’я» та Безпека життя очима дітей»;
• Був проведений день ЦО за окремим графіком та і відпрацьовані «Основні правила евакуації з приміщення на випадок НС»
• Виступ агітбригади «Світлофорчик – моргайчик» -для учнів початкової школи
• Проведена відео лекція «Крок у безодню»(про шкоду паління)
• Відвідування музею «Пожежної техніки»
• Відпрацьовані «Основні правила поведінки при виявленні маловідомих предметів»
• Бесіда «Малятко – здоров’ятко»
• «Рятувальник – професія героїчна» гурток «Школа безпеки»
• Інтерактивне заняття «Здоровий спосіб життя»
• Відео лекція «Тривожні дзвони Чорнобиля»
• Бесіди з учнями школи з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та про поведінку у надзвичайній ситуації” (лист МОН від 30.07.2014 № 1/9-385)

Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційну роботу в школі проводять учителі, класні керівники, інші члени педагогічного колективу, фахівці різних галузей виробництва. Провідна роль у цій роботі належить класному керівникові, який протягом тривалого часу, спостерігає за учнями свого класу, вивчає їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактує з батьками, знає виховний потенціал кожної сім’ї. Це дає йому змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. Серед форм такої роботи найефективнішими, що виконують класні керівники є: екскурсії, зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, вечори, диспути, конференції, класні години, заняття в гуртках, факультативи, що дає їм змогу спостерігати за розвитком у школярів професійних інтересів. З метою ознайомлення з робітничими професіями в школі встановлено професійний мотиваційний термінал з центра зайнятості, до якого має доступ кожен учень школи. Протягом року проводилися екскурсії на підприємства. У лютому оформлювався стенд «Освіта 2015». З огляду на важливу роль у професійному самовизначенні учнів їхніх батьків особливе значення має співпраця в професійній роботі школи і сім’ї. Тому школа намагається направляти зусилля батьків на створення умов для розвитку інтересів, схильностей і здібностей їхніх дітей.
Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця в житті, подальшого шляху навчання і праці. Для свідомого вибору професії у школі організовуються зустрічі з представниками професійних та вищих навчальних закладів, відвідування «Днів відкритих дверей» навчальних закладів, виставок «Освіта та кар’єра», ярмарків вакансій, проведення предметних тижнів у школі. Також організовувалась зустріч з представниками учбового центру MBSchool, через офіційного представника Міжнородної освітньої програми Євростудент Бочарнікову Маріанну Олександрівну з Володимиром Чапаєвим- директором головного офісу в м. Краків та Войтеком Соломкою – проректором по суспільним міжнародним зв’язкам Академії Суспільних наук у Варшаві.
Кожний навчальний предмет мав свої профорієнтаційні можливості. При пошуку відомостей про різні професії підлітки знайомилися з літературою, довідниками про професії . Основну роботу проводили з учнями 9-х 10-х-го та 11-го класів. Вона полягала в профінформуванні про світ професій та в яких закладах її можна здобути. Первинна психодіагностика допомагає виявити інтереси, здібності і нахили учнів та вибрати профіль навчання. Це складна і відповідальна робота, оскільки дитині потрібно дати обґрунтовані рекомендації щодо вибору профілю навчання.
Основними завданнями профорієнтації завжди були:
- інформування учнів про світ професій і можливості працевлаштування,
- створення умов для самопізнання та формування “образу я” як суб’єкта майбутньої професійної діяльності у процесі теоретичних і практичних знань,
- формування мотивації і психологічної готовності до зміни професії.
Особливою ділянкою виховної роботи є запровадження системи шкільного самоврядування, що дає можливість виховання особистості, здатної активно включатися в демократичні процеси розвитку країни, стати соціально-активною особистістю. Педагогічним колективом створені всі умови для самостійної та взаємної діяльності учнів з різних напрямків виховного процесу. Центром діяльності учнів є Рада шкільного самоврядування, яка тісно співпрацює з батьківською Радою. Під керівництвом Ради шкільного самоврядування традиційно проводяться заходи: облік зовнішнього вигляду учнів, випуск шкільної газети, збір макулатури, проведення конкурсів творчих робіт, конкурсів малюнків, плакатів, літературно-музичних вечорів.
Протягом ІІ семестру 2012-2013 н.р. продовжила свою роботу соціально-педагогічна служба школи
Велику увагу в школі приділяють родинному вихованню. Неодмінною умовою розвитку школи є співпраця педагогічного колективу з батьками дітей. Досвід роботи переконує нас в тому, що домогтися ефективних результатів у навчанні і вихованні дитини можна тільки на основі толерантності, тісної взаємодії педагогів і батьків та єдності їх поглядів на розвиток особистості. Адже саме батьки найкраще знають потреби, інтереси і можливості своєї дитини, тож можуть допомогти вчителям не тільки побачити перспективу розвитку дитини, але й реалізувати її. Педагогічний колектив прагне до створення комфортних умов у школі для кожної дитини. Поважаючи батьківські почуття, педагоги прагнуть краще вивчити індивідуальні особливості дітей, їхній темперамент, інтереси і здібності.
Дійсно сімейними стали для нас Свято 1 Вересня, Останнього Дзвоника, Випускний вечір. У школі склалась гарна традиція – відмічати подяками труд батьків. Як правило вручаються подяки батькам, які багато допомагають учителям, незалежно від того як навчаються діти.
Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці школи протягом року були задіяні в навчальному процесі, мали доручення, були залучені до гурткової роботи.
Дивлячись на все вище сказане можна зазначити, що створена у школі система громадянської освіти та виховання, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі молоді у політичних та громадських структурах.

Організація роботи соціально-психологічної служби школи
З метою оптимізації умов для формування особистості учнів соціально-психологічна служба школи № 101 спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення, яка сприяла їх гармонійному розвитку.
Соціально – психологічна служба школи у 2014 — 2015 н. р. ставила перед собою такі завдання:
- виявлення труднощів учнів, які перешкоджали їх ефективному навчанню та взаємодії у шкільному колективі;
- дослідження індивідуальних особливостей учнівських колективів та окремих учнів, яке сприяло їх інтеграції у шкільне середовище;
- співпраця з педагогами школи, надання їм рекомендацій для всебічного розвитку та успішної взаємодії з учнями під час навчально-виховного процесу;
- підтримка учнів, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги і соціально-психологічного супроводу;
- сприяння професійному самовизначенню учнів старших класів;
- просвіта батьківських колективів для покращення взаємодії з учнями на різних вікових етапах.

Аналізуючи роботу практичного психолога, можна сказати, що протягом 2014 – 2015 н. р. вивчався характер взаємин між учителями і учнями, враховуються норми розвитку дитини і динаміку психічних станів.
Практичним психологом здійснювалася діяльність за наступними напрямками: психодіагностична робота, консультаційна, психологічна просвіта, корекційно — відновлювальна та розвивальна робота, організаційно – методична робота.
Діяльність практичного психолога була спрямована на роботу із дітьми, батьками та педпрацівниками:
І. Робота з дітьми.
1. Індивідуальне консультування учнів.
2. Психодіагностичне дослідження.
3. Профорієнтаційна робота.
4. Проведення психокорекційних вправ.
5. Проведення «годин психолога».
ІІ. Робота з батьками
1. Індивідуальне консультування.
2. Спільні психокорекційні вправи для батьків і дітей.
3. Психодіагностичне дослідження.
4. Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель».
5. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання.
ІІІ. Робота з педпрацівниками
1. Індивідуальне консультування.
2. Психологічна просвіта класних керівників.
3. Виступи на педагогічних нарадах, участь у «круглих столах».
4. Розробка психологічних рекомендацій щодо оптимізації навчально-виховного процесу.
Напрями психодіагностики:
• вивчення перебігу адаптаційного періоду учнів 1-х, 5-х класів;
• дослідження професійної спрямованості учнів;
• вивчення особливостей пізнавальної сфери учнів різних вікових категорій;
• діагностика особистісних особливостей;
• вивчення інтелектуальних показників розвитку дитини;
• дослідження емоційної сфери учнів.
Також проводиться робота як з поведінковими проблемами дітей (агресивність, гіперактивність, імпульсивність, тривожність), так і з емоційними (дратівливість, збудливість).
Протягом 2014–2015 н. р. практичний психолог школи № 101 працювала над темою: «Формування здорового способу життя та відповідального ставлення за власний вибір». Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі були пріоритетними у 2014 – 2015 н. р. у діяльності практичного психолога в школі № 101 проводилися інформаційно — освітні заняття за протиалкогольною програмою «Сімейна розмова». Основною метою програми було підвищення рівня поінформованості про шкідливість вживання алкоголю. Програма передбачала активне залучення батьків до виконання завдань і опрацювання матеріалу, формування свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та побудована на нових методичних засадах.

Психодіагностична робота.
Адаптація першокласників до школи.
Адаптація – це не лише процес пристосування для успішного функціонування у навчальному середовищі, але і здатність до подальшого психологічного, емоційного та соціального розвитку. Враховуючи важливість процесу адаптації першокласників до школи, практичний психолог вивчала причини, що перешкоджають адаптації учням, застосовуючи наступі діагностичні методики:
- тест «Будиночки» (О.Орєхова), за допомогою якого були визначені особистісні ставлення та ціннісні орієнтації першокласників;
- методика «Школа звірів» (Н.В’юнова, К.Гайдар), за допомогою якої була вивчена мотиваційна сфера, ставлення до вчителя, до однокласників, до навчання у школі, а також шкільна тривожність;
- опитувальник для батьків першокласників «Особливості поведінки та навчальної діяльності учнів» з метою виявлення перебігу адаптації.
Результати анкетування батьків щодо особливостей поведінки та навчальної діяльності учнів 1-х класів (подано у %)
Кількість батьків, які взяли участь в анкетуванні – 75
1.Відмовляється вранці йти до школи – 0
2.Неохоче йде до школи – 9
3.Йде до школи з побоюванням -5
4.Не виявляє цікавості до уроків – 7
5.Без нагадувань сідає за уроки – 19
6.Дуже довго виконує домашнє завдання – 16
7.Під час виконання домашнього завдання постійно відволікається – 55
8.Без контролю з боку батьків не може виконати домашнє завдання — 32
9.Постійно перевіряє себе, може декілька разів переписувати домашнє завдання за власним бажанням — 4
10.Припиняє роботу над завданням, коли стикається з труднощами — 37
11.Дуже хвилюється через шкільні успіхи — 27
12.Погано засинає – 3
13.Погано їсть — 7
14.Збуджена, напружена, роздратована — 8
15.Пригнічена, плаксива – 8
16.Часто хворіє — 5
17.Скаржиться на втому, різноманітні болі, нудоту — 4

Найбільша кількість учнів (55%) під час виконання домашнього завдання постійно відволікаються. Це пов’язано з тим, що у першокласників довільна увага знаходиться на стадії формування.
Рівні адаптації першокласників (2014-2015 н. р.)
Рівень адаптації Кількість учнів Відсоткове відношення
Високий 19 23,75 %
Середній 38 47,5 %
Низький 19 23,75 %
Дезадаптація 4 5 %
Всього 80 100 %
Класним керівникам були надані консультації з метою підтримки учнів в адаптаційний період. З батьками учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації. З учнями із ознаками дезадаптації було проведено додатково індивідуальну психодіагностику (за згодою батьків) та відповідну корекційно – розвивальну роботу.
Психологічний супровід процесу адаптації учнів 5-х класів до нового навчального середовища у середній школі
Супровід психолога школи починається з організації та підготовки психологічних даних про кожного учня та подальше інформування вчителів-предметників, які будуть навчати дітей в середній школі.
Для вивчення причин, що перешкоджають адаптації учням п’ятих класів проводилися психологічні дослідження індивідуальних особливостей особистісної сфери. Застосовувалися такі діагностичні методики:
- - методика «Колірний тест відносин» (модифікація А.Еткінда);
- - методика «Мій портфель» О. Осадько;
- - методика вивчення задоволеності учнів шкільним життям (розроблена О. О. Андрєєвим);
- - опитувальник для батьків на виявлення труднощів у поведінці та проблем адаптації Роберта Гудмена.

Результати психологічного дослідження учнів 5–х класів по колірному тесту відносин (модифікація А. Еткінда). (Результати в таблицях подано у %)
Мета дослідження: визначити ймовірні проблеми адаптації, а саме первинне емоційне ставлення до навчання у середній школі.
За результатами дослідження було визначено позитивне, амбівалентне та негативне емоційне ставлення учнів як до навчальних предметів, так і до себе, до однокласників, батьків, поза навчальної діяльності.
5-А клас
(взяли участь 93% учнів) 5-Б клас
(взяли участь 89% учнів) 5-В клас
(взяли участь 90% учнів)
Позитивне Амбівалентне Негативне Позитивне Амбівалентне Негативне Позитивне Амбівалентне Негативне
Актуальний стан 60 28 12 58 17 25 56 28 17
Однокласники 56 32 12 75 13 12 44 33 22
Відношення до себе 76 16 8 71 21 8 67 33 0
Класний керівник 72 12 16 54 25 21 67 28 6
Українська мова 64 16 20 58 17 25 22 56 22
Математика 60 24 16 50 33 17 56 39 6
Англійська мова 52 24 24 29 42 29 39 17 44
Малювання 48 12 40 67 25 8 61 22 17
Праця 52 12 36 75 17 8 61 28 11
Фізкультура 64 12 24 67 17 17 61 28 11
Інформатика 52 12 36 42 25 33 50 33 17
Основи здоров’я 52 28 20 42 29 29 56 22 22
Школа 52 16 32 67 13 21 56 28 17
Клас 72 12 16 58 33 8 39 44 17
Сім’я 72 16 12 75 17 8 72 11 17
Мама 68 16 16 67 25 8 50 22 28
Тато 60 12 16 50 12 33 61 17 22
Сестра 16 0 12 8 12 25 11 11 0
Брат 44 0 16 33 0 8 11 11 11
Домашнє завдання 36 16 48 42 33 25 44 28 28
Гурток 60 4 12 54 8 29 56 22 11

Результати анкетування батьків учнів 5-х класів
Взяли участь в анкетуванні 83% батьків.
Мета: виявлення проявів дезадаптації та труднощів у поведінці учнів п’ятих класів.
Використана методика: опитувальник на виявлення труднощів у поведінці та проблем адаптації Роберта Гудмена.
За результатами анкетування було виявлено, що у 6 % учнів присутня імовірність пограничного нервово — психічного розладу як прояву дезадаптації та труднощі в поведінці.

Задоволеність п’ятикласниками шкільним життям

Ступінь задоволеності Кількість учнів Відсоткове відношення
Високий
57 85%
Середній
9 13%
Низький
1 2%
У результаті проведених досліджень, було виявлено дітей із труднощами у соціально-психологічній адаптації. Для батьків учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були запропоновані та проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації. Деяким батькам учнів п’ятих класів рекомендовано консультацію суміжних спеціалістів.
З учнями із ознаками дезадаптації було проведено додатково індивідуальну психодіагностику (за згодою батьків) та відповідну корекційно – розвивальну роботу.

Психологічний супровід учнів, які закінчують початкову школу
З метою забезпечення індивідуального підходу до учнів та з метою подальшої комфортної адаптації учнів у шкільне середовище, на паралелі 4 — х класів було проведено групове дослідження. Були використані наступні методики: тест Е.Замбацявічене (за редакцією Реана) для вивчення рівня розумового розвитку та методика ДВОР (діагностика вад особистісного розвитку) З. М. Карпенка.
Рівні розумового розвитку учнів 4-х класів за результатами тесту Е. Замбацявічене (за редакцією Реана)
Рівень розумового розвитку Кількість учнів Відсоткове відношення
Високий 21 46,7%
Середній 20 44,4%
Недостатній (нижче середнього) 2 4,4 %
Низький 2 4,4 %
Всього 45 100 %

За результатами методики ДВОР, 14 учнів (31%) дітей не мають виражених недоліків особистісного розвитку.
У 31 учня (69 %) учнів 4 – х класів виявлені наступні вади особистісного розвитку:
Вади особистісного розвитку Усього учнів %
1. Тривожність 10 22%
2. Імпульсивність 10 22%
3. Агресивність 9 20%
4. Схильність до нечесної поведінки 5 11%
5. Асоціальність 6 13%
6. Замкнутість 5 9%
7. Невпевненість у собі 3 7%
8. Екстернальність 4 9%
9. Естетична нечутливість 20 44%

Найбільша кількість учнів четвертих класів (44%) мають ваду особистісного розвитку — естетична нечутливість. Це якість особистості, що виявляється у відсутності емоційного відгуку у сприйманні об’єктів, яким притаманна естетична чи художня цінність.
Ознаки естетичної нечутливості:
— надмірний раціоналізм, реалістичність мислення;
— пошук практичної користі;
— схильність діяти за шаблоном;
— бідна уява, слабко виражені творчі здібності;
— емоційна сухість;
— прямолінійність суджень, безтактність, схильність до домінування.
Також в четвертих класах було проведено анкетування батьків з метою покращення навчально – виховного процесу.
За результатами психодіагностичної роботи були надані відповідні рекомендації батькам та класним керівникам.
Вивчення психічних станів та настроїв учнів.
У 6 — Б класі було проведено психологічне дослідження, метою якого було вивчення психічних станів учнів у ході навчальної діяльності. Був використаний тест, розроблений А. О. Прохоровим і Г. Н. Геринг.

Настрої
Гарний, норма Затьмарений, нижня межа норми Поганий, нижче за норму
22% учнів 67% учнів 11% учнів

Емоційні стани
Ейфоричний стан, вище за норму Гарний, норма Негативний, нижче за норму
5,5% учнів 89% учнів 5,5% учнів

Причиною негативних емоцій та зниженого настрою є деривація потреби у спілкуванні з сім’єю та (або) однолітками, а також оціночні ситуації.
За результатами психодіагностичної роботи були надані відповідні рекомендації класному керівникові.

Психолого-педагогічний супровід профільного навчання
Головне завдання профільного навчання полягає в підготовці випускника школи до визначення майбутньої галузі його діяльності. Під час вибору професії важливою є відповідність між психологічними особливостями учнів та відповідними характеристиками професії. Тип професійної діяльності, яка реалізується, має збігатися з особистісним і характерологічним типом.
У школі № 101 етапи навчання у 9 – 11 класах супроводжує психологічна діагностика, яка виконує наступні функції:
– діагностика інтересів, здібностей, які зможуть визначити характер і успішність освітньої діяльності учнів;
– прогнозування успішності опанування учнями навчального матеріалу, який передбачено відповідними програмами;
– діагностика готовності учнів до самостійного вибору профілю навчання та галузі професій, професійного самовизначення як ключового етапу самоосвітньої діяльності.
На паралелі дев’ятих класів було проведене психологічне дослідження з метою визначення професійних інтересів учнів за методикою Є. Клімова «Диференційовано — діагностичний опитувальник інтересів» (ДДО) та «Тип мислення» Г. Рязапкіної. Проведене дослідження дало змогу учням визначити, чи співпадають їхні професійні інтереси з їхніми схильностями.
За методикою «Тип мислення» Г. Рязапкіної були визначені на високому рівні такі типи мислення учнів:
Предметно-дієве – 22 (39%) уч.
Абстрактно-символічне — 11 (19%) уч.
Словесно-логічне — 30 (53%) уч.
Наглядно- образне — 30 (53%) уч
Креативне (творче) — 40 (70%) уч.

У 9 класах найбільша кількість учнів з високим рівнем вираженості креативності (творче мислення ) мають 40 учнів (70%). Тобто, учні здатні мислити творчо, знаходити нестандартні рішення. Це рідкісна якість, що відрізняє людей, талановитих в будь-якій сфері діяльності.
Високий рівень вираженості наочно — образного мислення мають 30 учнів (53%). Вони володіють художнім складом розуму, і можуть уявити і те, що було, і те, що буде, і те, чого ніколи не було і не буде — художники, поети, письменники, режисери. Архітектор, конструктор, дизайнер, художник, режисер повинні володіти розвиненим наочно-образним мисленням.
Високий рівень вираженості словесно-логічного мислення мають 30 учнів (53%). Це учні з яскраво вираженим вербальним (словесним) інтелектом. Завдяки розвиненому словесно — логічному мисленню учений, викладач, перекладач, письменник, філолог, журналіст можуть сформулювати свої думки і донести їх до людей.
Високий рівень вираженості предметно-дієвого мислення мають 22 учнів (39%). Тобто, цей тип мислення властивий людям справи, які засвоюють інформацію через рухи. Їх руками може бути створений весь оточуючий нас предметний світ. Вони можуть водити машини, стояти біля верстатів, збирати комп’ютери.
Високий рівень вираженості абстрактно-символічного мислення мають 11 учнів (19%). Учні можуть засвоювати інформацію за допомогою математичних кодів, формул і операцій. Завдяки особливостям такого мислення на основі гіпотез може бути зроблено багато відкриттів у всіх областях науки. Абстрактно — символічним мисленням володіють багато вчених — фізики — теоретики, математики, економісти, програмісти, аналітики.

За методикою «Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів» (ДДО) Є. Клімова був визначений свідомий інтерес учнів 9 класів до певних типів професій:
Людина – природа — 14 (25%) уч.
Людина – техніка — 5 (9%) уч.
Людина – людина — 19 (33%) уч.
Людина – знакова система — 11 (19%) уч.
Людина – художній образ — 18 (32%) уч.

За результатами дослідження, у 9 класах найбільша кількість учнів мають високий рівень вираженості професійного інтересу до професій типу людина – людина 19 (33%) учнів. Предметом праці даного типу є люди. Види діяльності, пов’язані з даним професійним інтересом: виховання, навчання людей, медичне обслуговування, побутове обслуговування, інформаційне обслуговування, захист суспільства і держави.

До професій типу людина – художній образ мають високий рівень вираженості професійного інтересу 18 учнів (32%). Предметом праці даного типу є художній образ та способи його побудови. Види діяльності, пов’язані з даним професійним інтересом: створення, проектування художніх творів, відтворення, виготовлення виробів за зразком, розмноження художніх творів у масовому виробництві.

До професій типу людина – природа високий рівень вираженості інтересу мають 14 (25%) учнів. Предметом праці даного типу є тварини, умови їх зростання, життя та рослини, умови їх зростання. Види діяльності, які пов’язані з даним професійним інтересом: перетворення, переробка, обслуговування, охорона флори і фауни, заготівля продуктів, експлуатація природних ресурсів, відновлення, лікування, вивчення, опис, дослідження.

До професій типу людина – знакова система 11 (19%) учнів мають високий рівень вираженості інтересу. Предметом праці даного типу є: тексти, цифри, формули, таблиці, схеми, карти, звукові сигнали. Види діяльності, пов’язані з даним професійним інтересом: перетворення, розрахунок, сортування, шифрування, дешифрування, розпізнавання символів, управління руху, складання і зберігання документації, відновлення, усунення спотворень.

До професій типу людина – техніка 5 (9%) учнів мають високий рівень вираженості професійного інтересу. Фахівцям у цій галузі доводиться виконувати такі види діяльності: створення, монтаж, складання технічних пристроїв, експлуатація технічних пристроїв, ремонт технічних пристроїв.
12% учнів дев’ятих класів не мають свідомого яскраво вираженого інтересу до жодного типу професій, що свідчить про необхідність подальшого проведення профорієнтаційних заходів (таких, як відвідування «Днів відкритих дверей», «Ярмарків професій», виставок, які організовують навчальні заклади). З цими учнями проводилися індивідуальні профконсультації з метою визначення можливості застосування їх нахилів, здібностей, інтересів та особистісних якостей тій чи іншій професії. Адже вибір професії – це свідоме формування учнем власних професійних планів з метою оптимальної реалізацій своїх можливостей у певній галузі професійної діяльності. Крім того, вибір професії буде свідомим, коли він зроблений із урахуванням учнем своїх індивідуально – психологічних особливостей, інтересів, здібностей і потреб ринку праці в кадрах.
Також в рамках профорієнтації було проведено анкетування батьків учнів дев’ятих класів.

Виявлення дітей «групи ризику».
У 7 – А, та 7 – Б класах з метою визначення дітей, які схильні до асоціальної поведінки, за допомогою методики «Акцентуації характеру» Леонгарда – Шмішека було діагностовано тип акцентуацій учнів.
Акцентуйовані риси характеру 7 – А клас
(результати у %) 7 – Б клас
(результати у %)
Демонстративність 12,5 12
Застрявання 6 0
Педантичність 0 0
Збудливість 12,5 12
Гіпертимність 50 35
Дистимність 0 6
Тривожність 6 0
Екзальтованість 31 24
Емотивність 12,5 6
Циклотимність 19 12
Акцентуації «групи ризику»
7-А клас
(результати у %) 7-Б клас
(результати у %)
Демонстративність 12,5 12
Гіпертимність 50 35
Дистимність 0 6
Циклотимність 19 12
За результатами проведеного психологічного дослідження виявлено, що найбільша кількість учнів сьомих класів мають гіпертимну акцентуацію характеру. Особливість гіпертимного типу заключається у підвищеному фоні настрою в поєднанні з жагою діяльності, оптимізмом, завзятістю й високою активністю, присутнє прагнення до: лідерства, ризику, авантюр, не реагує на зауваження, ігнорує покарання, відсутня межа самокритичності.
Циклотимність характеризується зміною гіпертимних та дистимних фаз.
Демонстративність особливість цього типу заключається у підвищеній здатності до витіснення, демонстративності поведінки, схильності до істерії. Присутнє прагнення бути в центрі уваги і досягати своїх намірів будь-якою ціною (сльози, хвороби, скандали).
Незначна частина учнів має дистимну акцентуацію характеру. Дистимність характеризується зниженим фоном настрою (в деяких випадках до субдепресії), песимізмом, фіксацією на негативних сторонах життя, загальмованістю.
Також було проведено вхідне та вихідне анкетування учнів сьомих класів, які брали участь у Всеукраїнській інформаційно — освітній протиалкогольній програмі «Сімейна розмова».

Консультаційна робота
Протягом 2014 – 2015 навчального року практичним психологом та соціальним педагогом надавалися консультації педагогічним працівникам, учням школи № 101 та їхнім батькам. Переважна більшість запитів, які надходили як з боку батьків, так і з боку педагогічних працівників, стосувалися форм поведінки учнів та емоційно – вольової сфери. Учні школи зверталися за соціально-психологічною допомогою у розв’язанні певних життєвих труднощів. Також надходили запити на розв’язання конфліктних ситуацій. Крім цього, значна частина запитів на роботу надходили від осіб, які відносяться до категорії «внутрішньо переміщені».
Участь школи у Всеукраїнській інформаційно — освітній протиалкогольній програмі «Сімейна розмова».
У 2014 – 2015 навчальному році школа № 101 приймала участь у проведенні Всеукраїнської інформаційно — освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова». Програма передбачає проведення профілактичних занять з учнями сьомих класів. Заняття проводила практичний психолог Нестеренко О.М..
Основною ідеєю програми є виховання в учнів ставлення до власного здоров’я у профілактичній співпраці з їхніми батьками, так як програма спрямована саме на сім’ю, з метою допомогти батькам усвідомити, що головна роль в профілактиці проблем, пов’язаних із вживанням алкоголю належить сім’ї. Програма спрямована на допомогу батькам у наступних сферах:
-зменшення ризиків появи алкогольних та інших проблем у дитини та підвищення сімейного захисту від них;
-поліпшення стосунків між батьками та дітьми, включаючи уміння слухати, ефективно спілкуватися і вирішувати проблеми;
-забезпечення дисципліни та підпорядкування сімейним правилам;
-спостереження за поведінкою і діяльністю дітей у підлітковий період. Адже особистісна безпека дитини ґрунтується на міцному сімейному захисті, який формується з позитивних стосунків між батьками, між батьками і дитиною, тісного взаємозв’язку між усіма членами сім’ї, ефективного діалогу між батьками та дитиною.
Для учнів були проведені 8 занять за наступними темами:
1) «Дружба та дружні інтереси», в результаті якого було сформовано поняття «справжня» дружба.
2) «Алкогольні напої – міфи та реальність», в результаті учні навчилися відрізняти факти від міфів щодо наслідків вживання алкогольних напоїв.
3) «Залежність від алкоголю», в результаті якого було сформовано свідоме ставлення щодо небезпеки вживання алкоголю.
4) «Секрети рекламного бізнесу», в результаті якого учні навчилися критично ставитися до рекламної продукції.
5) «Ситуації ризику», в результаті даного заняття в учнів сформувалося поняття про ситуації ризику, які пов’язані із вживанням алкогольних напоїв.
6) «Ефективні дії в ситуації ризику», в результаті якого в учнів було сформовано позицію усвідомленого вибору.
7) «Як сказати «Ні» і не втратити друзів», в результаті якого було сформовано навичку протистояння в ситуаціях соціального тиску.
8) «Здоров’я – мій скарб», в результаті якого в учнів було розвинене відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Для батьків майбутніх першокласників в рамках конференції практичний психолог ознайомила батьків із способами зняття психічного напруження дітей у період адаптації.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
Для учнів 6 – А класу було проведено заняття «Як справлятися з негативними емоціями», в результаті якого учні вчилися знаходили ресурси, щоб справлятися із власними емоціями та переживаннями.
З учнями 8 — Б класу в результаті занять «Розвиток згуртованості» діти навчилися довіряти один одному, розуміти один одного та співпрацювати в учнівському колективі.
У 9 – А класі було проведено заняття «Ефективна взаємодія», в результаті якого були сформовані вміння та навички, необхідні для ефективної взаємодії.
Організаційно – методична робота
Практичним психологом та соцільним педагогом протягом 2014 – 2015 навчального року велася робота по вдосконаленню професійних навичок як спеціалістів у галузі психології та соціального педагога. Вони постійно брали участь у роботі районних, міських конференціях та практикумах практичних психологів та соціальних педагогів.
Практтичний психолог Нестеренко О. М. була учасником науково-практичної конференції «Порядок із хаосу: криза як ресурс» 04 – 07 вересня 2014 року.
11 листопада 2014 року Нестеренко О. М. взяла участь в засіданні клубу «Діагност» на тему «Психогігієна. Робота практичного психолога в психотравмуючій ситуації».
12 листопада 2014 року практичний психолог та учень 9-Б класу (координатор) взяли участь у конференції Шкільних служб порозумінь загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району м. Києва.
18 — 19 листопада практичний психолог та соцільний педагог взяли участь у Міжнародній конференції «Травма війни: психологічна допомога та реабілітація». У конференції також брали участь українські та міжнародні фахівці, які працюють з посттравматичним стресовим розладом, у тому числі займалися реабілітацією дорослих і дітей, які зіткнулися з війною, представники органів влади та міжнародних організацій. Учасники конференції обговорювали зарубіжний та український досвід роботи з людьми, що мають психологічну травму війни.
18 грудня 2014 року практичний психолог була учасником семінару за участю Рассела Бішепа (клінічного психолога, доктора психології США, Чикаго) на тему: «Короткотривала терапія у роботі з травмою», проходить курси фахової майстерності за напрямком «Корекційна педагогіка».
У школі № 101 проходила психокорекційну практику студентка Переяслав — Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди Головацька А. А., керівником практики була практичний психолог Нестеренко О. М.. Спільно був підібраний комплекс психодіагностичного інструментарію для проведення психологічного дослідження учнів 2 — А та 2 — Б класів, метою якого було визначення рівня продуктивності, стійкості, вибірковості та концентрації уваги. Крім цього, практикантка провела корекційно – розвивальну роботу за авторською програмою «Розвиток уваги учнів молодших школярів».
Також практичний психолог Нестеренко О. М. протягом 2014 – 2015 навчального року вела облік внутрішньо переміщених дітей (із Донецької, Луганської областей та АР Крим).
Організація роботи шкільної бібліотеки у 2014-2015 навчальному році
У Законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі у закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури читання, саморозвитку особистості дитини, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності учнів. Робота шкільної бібліотеки ґрунтується на таких нормативно-правових документах: Конституція України; Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»; Закон України «Про мови в Україні»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Положенні «Про шкільну бібліотеку».
Основні завдання шкільної бібліотеки:
- сприяти реалізації державної політики в галузі освіти;
- виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом;
- сприяти самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи.
Найважливішим завданням шкільної бібліотеки є якісне і своєчасне забезпечення підручниками всіх учнів школи. Задачі, які стоять перед бібліотекою для виконання цього завдання: облік, обробка, розміщення підручників, зберігання фонду, робота з каталогом.
Протягом навчального року проводилися рейди перевірки підручників, заходи, які допомагають зберегти підручник та вчать учнів дбайливому ставленню до книги. Проводиласяся відповідна робота з боржниками. Шкільним активом проведена акція «Живи,книго!» зі збереження шкільних підручників проведені рейди щодо оцінки стану підручників учнів школи.
Основними функціями шкільної бібліотеки є: навчальна, виховна, інформаційна, пізнавальна, розвиваюча, культурологічна.
Загалом бібліотечний ресурс складається з книг, періодичних видань, системи каталогів. За змістом фонд бібліотеки школи є універсальним і представлений різногалузевою літературою: історичною, художньою, природничо-науковою, суспільно-політичною ( в тому числі педагогічною та психологічною), мовознавством та літературознавством, а також значною кількістю довідкової (словники, довідники, енциклопедії та бібліографічні покажчики). В 2014-2015 н.р. було проведено вилучення застарілої за змістом та фізично зношеної літератури проводилося дуже обережно, з урахуванням доцільності. Вилучалися лише застарілі періодичні видання. Передплата періодичних видань на сучасному етапі є одною з найважливіших ділянок діяльності бібліотеки, саме тому цьому питанню приділяється особлива увага. Батьками було здійснено передплату на періодичні видання.
На початку навчального року забезпечено вчителів та учнів навчальними програмами, підручниками та навчально – методичною літературою.
В жовтні 2014року бібліотека прийняла участь в Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека-стратегічний партнер освіти» були оформлені книжкові виставки :«Мій рідний край –моя історія жива», «Права та відповідальність дитини та підлітка», «Це повинен знати кожен», «Шевченко у наших серцях», «Святкуємо Новий рік».
Бібліотечні уроки: — «Мандрівка книжковим містом» — 1 клас, «Основні елементи книги» -2 клас, «Щоб книжка довше жила» — 3-4 класи, «Які книги допомагають мені вчитись» 5-6 класи, «Писемні пам’ятки України» — 7-8 класи, «Методи самостійної роботи з книгою» — 9 клас.
Протягом місячника шкільних бібліотек проведена акція «Подаруй бібліотеці книгу!». Учнями було подаровано понад 70 примірників художньої літератури, які поставлені на баланс бібліотеки. Між тим, в діяльності бібліотеки залишились труднощі, які бібліотека не спроможна подолати самостійно. Як і в попередні роки, негативно позначається на діяльності бібліотеки наступне:
- недостатнє фінансування поповнення фонду;
- відсутність бібліотечних меблів.
Протягом навчального року завідувач бібліотекою брала участь у міських семінарах шкільних бібліотекарів, школах майстерності, шкільних педагогічних радах, методичних засіданнях.

Добавить комментарий

Контактна інформація:

тел: 483-31-18, 484-64-57, 484-66-36
вул. Коперника, 8, м. Київ, 04116