Про організацію обліку відвідування в 2017-2018 навчальному році

Питання відвідування учнями школи є сьогодні надзвичайно важливим, тому відповідно до Закону України «Про освіту», наказом МОН України від 04.09.2003 р. № 595 «Про вдосконалення постійно¬го контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» :

1) Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках, які зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

2) Відсутність через поважні причини має бути підтверджена усно (батьки мають зателефонувати до школи не пізніше початку 1-го уроку, а надалі – надати документ, що підтверджує причину пропуску).

3) У випадку запланованої тривалої відсутності (більше 3-х днів) батьки учня мають заздалегідь надати адміністрації заяву з визначенням терміну та причини відсутності, до якої додаються копії документів – путівки, авіаквитків тощо.

4) У випадку пропуску занять протягом 3 і більше днів учень допускається до занять лише за наявності медичної довідки, що посвідчує стан здоров’я учня.

5) Факт запізнення та довчасного закінчення занять (наприклад, через призначене на певний час відвідування лікаря) також має супроводжуватись запискою батьків (заздалегідь)

6) У випадку відсутності учнів у школі понад 10 днів без поважної причини надсилаються акти про відсутність учнів у школі понад 10 днів до районного відділу освіти та клопотання щодо проведення профілактичної роботи з сім’ями до районної соціальної служби та подання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства України до КМСД .

З метою удосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку в школі рішенням педради 30.08.2017р. УХВАЛИЛИ :

1. Всім педагогічним працівникам дотримуватись в школі Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Ка¬бінетів Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646.
2. Всім педагогічним працівникам школи на кожному уроці своєчасно відмічати відсутніх.
3. На оперативних нарадах вчителів розглядати стан відвідування учнями школи.
4.Класним керівникам 1—11-х класів:
4.1.Своєчасно вести облік відвідування уроків у класному журналі відповідно до нормативних документів, підраховуючи в кінці семестру загальну кількість пропущених класом уроків, контролювати відвідування учнями навчальних занять.
4.2.Невідкладно з’ясовувати причини, інформувати батьків та осіб, які їх замінюють, про кожний випадок відсутності учнів на заняттях.
4.3.Після першого уроку надавати інформацію про кількість відсутніх учнів черговому адміністратору.
4.4.Систематично вести роботу з батьками із роз’яснення правил внутрішнього розпорядку та єдиних вимог до учнів.
4.5.На батьківських зборах у всіх класах розглядати питання про недопустимість пропусків учнями уроків без поважних причин.

Рішення педради з даного питання реалізовано в наказі «Про організацію обліку відвідування в 2017-2018 навчальному році»

Добавить комментарий

Контактна інформація:

тел: 483-31-18, 484-64-57, 484-66-36
вул. Коперника, 8, м. Київ, 04116