Про підсумки роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки за 2017 рік

Робота педагогічного колективу навчального закладу з охорони праці організована згідно із Законами України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року (зі змінами і доповненнями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 року № 782).
З метою створення умов для підвищення ефективності роботи закладу у 2017 році проведені заходи щодо профілактики травматизму невиробничого характеру:
- розроблені плани заходів щодо профілактики травматизму невиробничого характеру на 2017 рік;
— наказом по школі призначені відповідальні за здійснення заходів з профілактики невиробничого характеру;
- на нарадах та зборах трудового колективу аналізується стан і причини травматизму;
- з новопризначеними працівниками проводиться навчання та перевірка знань з охорони праці;
- надається матеріальна допомога частохворіючим працівникам школи та тим, хто потребує негайної допомоги.
Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час освітнього процесу в закладі знаходиться під щоденним контролем адміністрації.
Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про
колективні договори й угоди» між адміністрацією закладу й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками закладу своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.
Двосторонні обов’язки в Колективному договорі прописані з урахуванням усіх положень чинного законодавства.
Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, здобувачів освіти в кабінетах фізики, інформатики, хімії, біології, швейній майстерні, спортзалах передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт.
У кабінетах закладу в куточках безпеки є інструкції та пам’ятки з безпеки життєдіяльності й охорони праці.
З метою попередження нещасних випадків під час освітнього процесу, травмування та загибелі у побуті проводилися Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижні знань з правил дорожнього руху.
Питання збереження здоров’я учнів на уроках фізичної культури постійно контролюється адміністрацією, батьківською громадскістю закладу, розглядається на нарадах при директорі та засіданнях педагогічної ради. Для того, щоб визначити рівень фізичного розвитку учнів, які займаються фізичною культурою, а також з’ясувати відповідність навантаження на уроці стану здоров’я та функціональним можливостям здобувачів освіти у закладі запроваджується медико-педагогічний контроль. Він дає змогу не лише своєчасно визначити рівень їхнього фізичного розвитку, а виявити ознаки хвороб і ушкоджень на ранніх стадіях. Такий контроль містить заходи спрямовані на оптимізацію, безпечність та ефективність фізичної культури.
Щоп’ятниці та по закінченню семестру класні керівники проводять інструктажі з учнями з профілактики дитячого травматизму під час вихідних, канікул та святкових днів.
Всі вчителі, які організовують екскурсії поза межами міста, проходять інструктаж з безпеки життєдіяльності та проводять інструктажі з учнями.
З метою запобігання дитячого травматизму під час освітнього процесу у закладі організовано чергування класів, вчителів, членів адміністрації.
Не зважаючи на систематичну, змістовну роботу по профілактиці дитячого травматизму, побутових травм зазнало 20 учнів школи. Основною причиною отримання ушкоджень є порушення учнями особистої безпеки. Діти, які отримали травми, як правило, активні, збудливі, емоційно неврівноважені, схильні до частих змін у настрої, неадекватно поводять себе у стресових ситуаціях.
Переважно діти травмуються під час гри вдома. У дорожньо-транспортн іпригоди учні не потрапляли.
Зафіксовано 2 випадки побутового травматизму серед працівників закладу.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення
здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в закладі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, Правила поведінки на залізничному транспорті та в метрополітені,проводяться місячники безпеки руху, створено загін юних інспекторів дорожньогоРуху.
Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи.
Здобувачі освіти 1—11-х класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Медична сестра школи періодично оглядає учнів 1—11-х класів на педикульоз відповідно до вимог.
Всі працівники школи проходять щорічні медогляди за складеним медичною сестрою графіком.
Постійно здійснюється контроль за роботою системи школи, забезпечення нормального функціонування будівлі школи.

Добавить комментарий

Контактна інформація:

тел: 483-31-18, 484-64-57, 484-66-36
вул. Коперника, 8, м. Київ, 04116