Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 2017-2018 навчальному році

З метою чіткої організації навчально-виховного процесу за індивідуальною формою, адміністрація школи дотримувалась Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016, № 8, листів Міністерства освіти і науки України від 11.01.2005 № 1/9-3 щодо роз’яснення організації індивідуального навчання, від 02.04.2012 № 1/9-245 щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах.
Дані документи дозволяють організувати навчання за індивідуальною формою для учнів з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я.
Такий спосіб організації навчальної діяльності регулюється певним, наперед визначеним розпорядком, забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів та організовується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
5 учнів, якінавчалися за індивідуальною формою, булиповноправними учасникаминавчально-виховногопроцесу. Навчання здійснювалося відповідно до наказів по школі.
Учні за станом здоров’я не могли відвідувати навчальний заклад у 2017-2018н.р.
Підставою для організації навчання за індивідуальною формою були:
- заява одного з батьків про зарахування на індивідуальну форму навчання ;
- наказ директора школи;
- погодження районного управлінняосвіти.
До заяв додано довідки, завіреніпечаткоюлікарсько-консультативноїкомісії( ЛКК) та печаткоюлікувального закладу. Для організаціїіндивідуальногонавчання дитини-інваліда додаваласякопіяпосвідченнядитини-інваліда (іззазначенимтерміномдії).
Управлінням освітиШевченківськоїрайонної в містіКиєвідержавноїадміністрації було
— погоджено організацію навчання за індивідуальною формою для учнів та затверджено кількість годин для індивідуального навчання цих учнів відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану;
- персональний склад та розподілнавчальногонавантаженняпедагогічнихпрацівників, якібудутьздійснюватинавчанняучнів за індивідуальною формою у навчальномуроці.

Вчителі, які здійснювали індивідуальне навчання, на підставі існуючих програм і з урахуванням годин навчального плану, розробили індивідуальні програми, склали календарні плани і подали на погодження заступнику директора з навчально-виховної роботи.
Розкладнавчальних занять погоджено (письмово) з батьками учнів ізатверджені директором школи.
Виконанняіндивідуальногонавчального плану та програм, досягненняучнів у навчанніфіксувалися в окремих журналах, але з урахуваннямзагальнихвимогщодоведеннякласнихжурналів.

Основними видами оцінюваннянавчальнихдосягненьучнівбулотематичне, семестрове, річне, підсумкове.
Освітній рівень учнів, які навчалися за індивідуальною формою, відповідав вимогам Державного стандарту загальноїсередньоїосвіти. Учні, якінавчаються за індивідуальнимнавчальним планом впродовж періоду навчання, рішеннямпедради та відповідним наказом по школізвільняютьсявіднавчальнихекскурсій та навчальної практики.
Оцінюваннянавчальнихдосягненьучнівздійснювалосяпедагогічними працівниками відповідно до критеріїв оцінюваннянавчальнихдосягненьучнів у системізагальноїсередньоїосвіти.
Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначалося наказом директора та затверджено відповідним органом управління освітою.
Збільшення кількості годин для організації індивідуального навчання поширилося на учнів (лист Міністерства освіти і науки України від 11.01.2005 року № 1/9-3) які мають статус дитини-інваліда (додавалася копія посвідчення із зазначеним терміном).
Дане питання знаходиться під простійним контролем адміністрації школи. Воно розглядалося на засіданні педагогічної ради школи на нарадах при директорові. Результатами контролю за індивідуальною формою навчання є довідки «Про результати перевірки журналів індивідуального навчання».
Навчання за індивідуальною формою вищезазначених учнів було організовано для забезпечення їх права на здобуття повної загальної освіти з урахуванням індивідуальних особливостей їх розвитку.

Інформацію підготувала заступникдиректора з навчально-виховної роботи Васильківська Н.Д.

Добавить комментарий

Контактна інформація:

тел: 483-31-18, 484-64-57, 484-66-36
вул. Коперника, 8, м. Київ, 04116