Аналітичний звіт практичного психолога школи № 101 І- ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва Богачук А.М. за 2017-2018 н.р.

З метою оптимізації умов для формування особистості учнів соціально-психологічна служба школи №101 спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників навчально-виховного процесу на основі його психологічного вивчення, яке сприяло їх гармонійному розвитку.
Практичний психолог Богачук А.М. у 2017-2018 н.р. ставила пере собою такі завдання:
- створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
- профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя;
- сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Діяльність практичного психолога школи № 101 Богачук А.М. проводилася за основними напрямками :
1. Психодіагностика
1.1. Адаптація першокласників
Для визначення причин , що перешкоджали адаптації учням перших класів у 2017-2018 н.р. , застосовувались наступні діагностичні методики:
- Проективна методика „Школа звірів” (Н. В’юнова, К. Гайдар),
- Проективний тест „ Неіснуюча тварина” (Є.Рогов),
- Проективна методика „Кінетичний малюнок сімї” (Л. Ануфрієв)
- Анкета для батьків „Виявлення дезадаптації в учнів 1 класу”.
Рівні адаптації першокласників(загальна кількість учнів 1-х класів — 61(100%)):
1. Легка форма адаптації до школи (високий рівень) — 16(27%);
2. Достатній рівень шкільної адаптації — 32(52%);
3. Низький рівень шкільної адаптації.Дезадаптація до школи — 13(21%).
Для батьків учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були запропоновані і проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації. З учнями із ознаками дезадаптації було проведено додатково індивідуальну психодіагностику (за згодою батьків) та відповідну корекційно-відновлювальну роботу.
1.2. Адаптація пятикласників
Для визначення причин , що перешкоджали адаптації учням пятих класів у 2017-2018 н.р. , застосовувались наступні діагностичні методики:
- Проективна методика „ Мій портфель”,
- Методика „ Вивчення задоволеності учнів шкільним життям” (О.Андрєєв),
- Тест тривожності Філіпса,
- Методика „Незакінчених речень” (Л. Головей).
Рівні адаптації п’ятикласників(загальна кількість учнів 5-х класів — 42(100%)):
1. Легка форма адаптації до школи (високий рівень) — 16(38%);
2. Достатній рівень шкільної адаптації — 20(48%);
3. Низький рівень шкільної адаптації.Дезадаптація до школи — 6(14%).
Результати за методикою Андрєєва О.О. «Вивчення задоволеності учнів шкільним життям»
Мета: визначити ступінь задоволеності учнів шкільним життям .
5-А клас:
Високий рівень задоволеності шкільним життям мають — 70 %.
Середній рівень задоволеності шкільним життям мають — 19%.
Низький рівень задоволеності шкільним життям – 11%.
5-Б клас:
Високий рівень задоволеності шкільним життям мають — 71%.
Середній рівень задоволеності шкільним життям мають — 27%
Низький рівень задоволеності шкільним життям – 2%
Для батьків учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були запропоновані і проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації. З учнями із ознаками дезадаптації було проведено додатково індивідуальну психодіагностику (за згодою батьків) та відповідну корекційно-відновлювальну роботу.

1.3. Виявлення дітей «групи ризику»
1.1. Виявлення дітей «групи ризику»
У 7-А та 7-Б класі було проведено психологічне дослідження, метою якого було визначити дітей , які схильні до асоціальної поведінки за допомогою методики « Акцентуації характеру» Леонгарда – Шмішека (діагностика типу акцентуацій учнів).
Акцентуйовані риси характеру учнів 7-А класу :
1. Демонстративність — 23%
2. Застрявання — 45%
3. Педантичність — 5%
4. Збудливість — 23%
5. Гіпертимність — 95%
6. Дистимність — 27%
7. Тривожність — 0%
8. Екзальтованість — 86%
9. Емотивність -99%
10. Циклотимність — 68%
Акцентуйовані риси характеру учнів 7-Б класу :
1. Демонстративність — 29%
2. Застрявання — 20%
3. Педантичність — 2%
4. Збудливість — 77%
5. Гіпертимність — 79%
6. Дистимність — 17%
7. Тривожність — 6%
8. Екзальтованість — 66%
9. Емотивність -74%
10. Циклотимність — 83%
Акцентуації «групи ризику» учнів 7 – А класу:
Емотивність — 99%, Гіпертимність — 95%, Екзальтованість — 86%, Циклотимність — 68%.
Акцентуації «групи ризику» учнів 7 –Б класу:
Збудливість — 77%, Гіпертимність — 79%, Емотивність — 74%, Циклотимність — 83%.
Характеристика акцентуацій характеру «групи ризику».
Демонстративність – особливість цього типу заключається у підвищеній здатності до витіснення, демонстративності поведінки, схильності до істерії. Присутнє прагнення бути в центрі уваги і досягати своїх намірів будь-якою ціною (сльози, хвороби, скандали).
Гіпертимність — особливість цього типу заключається у підвищеному фоні настрою в поєднанні з жагою діяльності, оптимізмом, завзятістю і високою активністю, присутнє прагнення до лідерства, ризику, авантюр, не реагує на зауваження, ігнорує покарання , відсутня межа самокритичності.
Дистимність – характеризується зниженим фоном настрою (в деяких випадках до субдепресії), песимізмом, фіксацією на негативних сторонах життя, загальмованістю.
Циклотимність – характеризується зміною гіпертимних та дистимних фаз.
З дітьки , які входять до «групи ризику» , за згодою батьків, будуть проводитись додаткова психодіагностика та психокорекція.
В 8-А, 8-Б, 9-А та 9-Б проводилась діагностика учнів за методикою первинної діагностики та виявлення дітей «групи ризику» М.І Рожков, М.А.Ковальчук.
В 5-А, 5-Б, 8-А,8-Б, 10-А класах була проведена соціометрія класу для дослідження статусу учнів класу та виявлення учнів зі статусом «знехтуваний», «відторгнутий» та «ізольований».
В результаті проведеної психодіагностики серед учнів , були виявлені учні «групи ризику»(14 учнів):
- 5 кл. — 3 учні,
- 6кл. – 5 учнів,
- 7кл.- 2 учнів,
- 8кл.- 3 учні,
- 10 кл. – 1 учень.
1.4.Адаптація десятикласників
Для визначення наявності дезадаптації учнів десятих класів, застосовувались наступні діагностичні методики:
- Методика «Шкала соціально-ситуаційної тривожності» Рогова,
- Методика визначення особистісної адаптованості до зовнішнього та внутрішнього світу А. Фурман,
- Відношення дитини до навчання Р.Нємов.
Методика «Шкала соціально-ситуаційної тривожності» Рогова
У дослідженні приймало участь 20 учнів, сере них:
- низький рівень тривожності виявлено у 14 учнів (70%)
- підвищений рівень тривожності у 3 учнів (15%)
- високий рівень тривожності у 3 учнів (15%)
- соціометрія класу
Методика визначення особистісної адаптованості до зовнішнього та внутрішнього світу А. Фурман
У дослідженні приймало участь 20 учнів, сере них:
-високий рівень адаптованості – 9 учнів (45%),
-середній рівень адаптованості – 7 учнів(35%),
-низький рівень адаптованості – 4 учні (20%)
Відношення дитини до навчання Р.Нємов.
У дослідженні приймало участь 23 учні. Найбільш улюбленими предметами учні визначили : біологію (39%), англійську мову (30%), фізику (26%) , алгебру (22 %)та геометрію (22%).
Рівні адаптації десятикласників(загальна кількість учнів 5-х класів — 23(100%)):
1. Легка форма адаптації до школи (високий рівень) — 9(39%);
2. Достатній рівень шкільної адаптації — 11(48%);
3. Низький рівень шкільної адаптації.Дезадаптація до школи — 3(13%).
1.5.Проведення соціометричних досліджень класного колективу.
1.5.Проведення соціометричних досліджень класного колективу.
В жовтні проводились соціометричні дослідження класного колективу в 5-А, 5-Б, 8А, 8Б та 10-А класів. Класним керівникам була надана інформація, щодо мікроклімату в класному колективі.
1.6. За письмовою заявою класного керівника 7-А класу Гудим Г.В., протягом вересня , була проведена психодіагностика міжособистісних стосунків у класному колективі , за такими методиками: діагностика стратегій розв’язання конфліктних ситуацій Д.Джонсона та акцентуації характеру за Леонгардом).
Класному керівникові була надана інформація щодо результатів досліджень, надані рекомендації щодо подальшої роботи з класним колективом та проводились індивідуальні консультації з учнями «групи ризику».
Також в квітні –травні , за письмовим запитом класних керівників, проводились виховні години на тему « Неагресивна поведінка у підлітковому віці» серед учнів 5-А та 6-В класів.
1.7. В березні серед учнів 9-х та 10-го класів було проведено психодіагностичну роботу щодо визначення провідніх професійних інтересів за такими методиками як «диференційно – діагностичний опитувальник Клімова», опитувальник професійної спрямованості Голланда та методика «Тип мислення» Г.В. Рєзапкіної. В опитуванні взяло участь 53 учні.
Було отримано наступні результати :
1) Методика «диференційно – діагностичного опитувальника Клімова»
Людина – Природа(14 учнів-31%), Людина – Техніка (17 учнів-38 %), Людина – Людина (38 учні – 85%), Людина – Знакова система (27 учнів- 60%), Людина – Художній образ (31 учень –69%).
2) Опитувальник професійної спрямованості Голланда
Типи: Реалістичний (11 учнів – 24%), Артистичний (31 учень – 67%), Соціальний (22 учні –48%), Конвенційний (22 учні -48%), Винахідливий (34 учні – 74%), Інтелектуаль-ний (27 учнів – 59 %).
3) Методика «Тип мислення» за ред. Рєзапкіної Г.В.
Предметно-дієве мислення (31 учень – 58 %), Абстрактно-символічне мислення (14 учнів – 26%), Словесно-логічне мислення (21 учень – 40%), Наочно-образне мислення (33 учні – 62%), Креативність (33 учні – 62%).
Учням були озвучені результати тестування та надані рекомендації щодо вибору професії, відповідно до результатів тестувань.
1.8. В кінці лютого була проведена повторна діагностика серед учнів з низьким рівнем шкільної адаптації в 1-х та 5-х класах, за такими методиками:
- Проективний тест емоційних ставлень «Будиночки» О. Орєхової
- «Дитячий тест тривожності» Р.Теммл, М. Доркі, В. Амен
- Анкета для визначення шкільної мотивації учнів початкової школи. Н.Г. Лусканової.
- Проективні методики «Неіснуюча тварина» і «Дерево» Дж. Лампен.
Серед опитаних учнів 1-х класів з низьким рівнем адаптації (13 учнів), достатній рівень шкільної адаптації мають 9 учнів , низький рівень шкільної адаптації у 4 учнів.
Серед опитаних учнів 5-х класів з низьким рівнем адаптації (6 учнів), всі учні мають достатній рівень шкільної адаптації .
Причини низького рівня адаптації:
- “неправильні” методи виховання в сім’ї,
- надмірне збудження,
- неврівноважений тип нервової системи,
- не сформованість вольової регуляції поведінки,
- не сформованість певного рівня довільності уваги,
- переважання ігрового мотиву діяльності,
- інфантилізм.
По результатам проведеної психокорекційної роботи, з учнями з низьким рівнем шкільної адаптації, проведено повторне консультування батьків першокласників з питань адаптації та надання рекомендацій з питань адапта-ції класним керівникам.
1.9. У березні проводилась психодіагностика готовності готовності учнів до ДПА та ЗНО серед учнів 9-х та 11-х класів (опитано 38 учнів), за такими методиками :
- Методика самооцінки психіч¬них станів за Г.Айзенком
Тривожність (Низький рівень — 45%, Середній рівень — 50%, Високий рівень — 5%);
Фрустрація (Низький рівень — 52%, Середній рівень — 24%, Високий рівень — 24%);
Агресія(Низький рівень — 44%, Середній рівень — 40%, Високий рівень — 16%);
Ригіність(Низький рівень — 55%, Середній рівень — 40%, Високий рівень — 5%).
Шкала тривожності –визначає рівень здатності індивіда до відчуття тривоги.
Шкала фрустрації- визначає ступінь розчаруваня, яка виникає через реальні або уявні перешкоди, що заважають досягненню мети.
Шкала агресії –виявляє підвищену психологічну активність, прагнення до лідерства через застосування сили до інших людей.
Шкала ригідності – виявляє ускладнення у зміні визначеної суб’єктом діяльності за умов, що така перебудова справді потрібна.
- Тест «Коректурна проба.
В ході проведеного тестування виявлено, що 35 % опитаних учнів має високий рівень стійкості уваги, 22 % — середній, 43% — низький.
- Тест шкільної тривожності Філіпса.
Було виявлено, що у 67% опитаних учнів –низький рівень тривожності, у 23% -сереній, у 10%- високий.
Після оголошення результатів тестувань , практичним психологом проводилась виховна година на тему «Стрес, засоби протидії та шляхи його подолання»
1.10. Психологічний супровід учнів, які закінчують початкову школу.
З метою забезпечення індивідуального підходу до учнів та подальшої комфортної адаптації учнів у шкільне середовище, на паралелі 4-х класів було проведено дослідження готовності переходу до 5-го класу, використовувались наступні методики: Вивчення рівня розумового розвитку –тест Е.Замбацявічене (за ред. Реана), методика ДВОР.
Рівні розумового розвитку учнів 4-х класів за результатами тесту Е.Замбацявічене (за ред. Реана):
Високий — 12 учнів (32%);
Вище середнього — 17 учнів (45%);
Середній — 9 учнів (23%).
За результатами методики ДВОР, 19 учнів (50%) дітей не мають виражених недоліків особистісного розвитку.
За результатами психодіагностичної роботи були надані відповідні рекомендації батькам та класним керівникам.
2. Консультаційна робота
Протягом 2017-2018 навчального року практичним психологом надавалися консультації учням школи № 101, їхнім батькам та педагогічним працівникам. Переважна більшість запитів, які надходили до практичного психолога з боку батьків та вчителів , стосувалися форм поведінки учнів, відносини в класному колективі, емоційно-вольової сфери, підвищеного рівня тривожності . Також надходили запити на розв’язання конфліктних ситуацій .
3. Психологічна просвіта
Протягом першого семестру проводились години психолога на теми : « Мій основний обов’язок – навчання»в 5-6 класах та «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх» в 7-11 класах. На батьківських зборах була висвітлена тема « Формування здорового способу життя ».
У другому семетрі проводиись виховні години на тему « Крок назад від шкідливих звичок» у 8-11 класах та «Вибір є завжди у кожного з нас» у 5-7 класах.
Також практичним психологом протягом навчального року проводились гурткові заняття «Університет юного психолога».
4. Корекційно- відновлювальна робота та розвивальна робота
З учнями , у яких виявлено низький рівень шкільної адаптації та дезадаптація, з листопада по лютий проводилась розвивальна робота за корекційною програмою Лісовської Т.Л. «Адаптація учнів школи».

5. Організаційно – методична робота
Практичним психологом 101 школи протягом 2017-2018 навчального року велася робота по вдосконаленню професійних навичок як спеціаліста у галузі психології.
У вересні була присутня на міській конференції «Діяльність психологічної служби, що зазнає змін» , в листопаді — семінар «Адаптація першокласників до навчання в школі», в грудні — «Діагностика і корекція комплексних порушень у дітей», в квітні — семінар на тему « Протидія насильству».
Крім цього протягом 2017-2018 навчального року вела облік внутрішньо переміщених дітей (із Донецької, Луганської областей та АР Крим).
Також практичний психолог закінчила навчальну програму «Ведення дитячо-батьківських груп» в Київському Інституті Гештальттерапії та Психодрами та брала участь як тренер на Всеукраїнському психологічному фестивалі «Паросток».

Добавить комментарий

Контактна інформація:

тел: 483-31-18, 484-64-57, 484-66-36
вул. Коперника, 8, м. Київ, 04116