Звіт про результати роботи у ІІ семестрі 2017-2018 навчального року заступника директора з навчально-виховної роботи Волошко Ю.О.

Робота з педкадрами.
Організація підвищення кваліфікації педкадрів

Керуючись статтею 47 Закону України «Про освіту», статтею 60 Закону України «Про вищу освіту», статтею 122 Кодексу законів про працю України, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти у науки України від 8 серпня 2013 року №1135), Концепції Нової української школи, на виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 3липня 2017 року №680 «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році в Київському університеті імені Бориса Грінченка», наказу управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.09.2017р. № 363 «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році Шевченківського району Київського університету імені Бориса Грінченка» та з метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників
У 2017-2018 навчальному році відповідальною особою було здійснено електронну реєстрацію на фахову частину 7 педпрацівників, вчасно організована видача направлень сформованих шляхом реєстрації педагогічних працівників на курси підвищення кваліфікації через електронний кабінет навчального закладу на Сервірі електронної реєстрації: reg.ippo.kubg.edu.ua.

Організація атестації педагогічних працівників

Відповідно до частини четвертої ст. 54 Закону України «Про освіту», частини першої ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», частини першої ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст..25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 р. № 930 (далі Типове положення), Змін до Типового положення затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 р. № 1473, на виконання наказу РУО від 18.09.2017 року №388 «Про проведення атестації керівних кадрів, педагогічних працівників навчальних закладів Шевченківського району в 2017/2018 н.р.», наказу школи від 05.10.2017 р. № 201 «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.», відповідно до наказу школи від 21.03.2018 № 34 «Про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям», наказу РУО від 06.04.2017 № 127 «Про підведення підсумків атестації педагогічних працівників та керівних кадрів навчальних закладів району у 2017-2018 н.р.» була проведена атестація педагогічних працівників та підведені підсумки.
У 2017-2018 навчальному році атестувалося 8 педпрацівників:
1.Васильківська Н.Д. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню “вчитель-методист”, відповідність займаній посаді);
2.Бабіченко Т.А. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню “вчитель-методист”);
3.Зубашич Л.М. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню “вчитель-методист”);
4. Гудим Г.В. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню “вчитель-методист”);
5. Оліфірова Г.М. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню “вчитель-методист”);
6.Чернієнко Т.П. (відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню “вчитель-методист”);
7.Бублик Ю.Н. присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»);
8. Осасюк І.В. присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»);

Із атестованих 8-ми педпрацівників , всі мають повну вищу педагогічну освіту.
За результатами атестації 2017-2018 навчального року усі педагогічні працівники, які атестувались, відповідають займаній посаді.
Рішенням шкільної атестаційної комісії з 21.03.2018року:
1) Бублик Ю.Н.,вчителю математики, фізики, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
2) Осасюк І.В. вчителю історії,присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
Рішенням атестаційної комісії управління освіти районної в місті Києві Шевченківської державної адміністрації
1) Атестовані з 05.04.2018 р. на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» такі педпрацівники школи:
1. Васильківська Н.Д, вчитель початкових класів;
2. Бабіченко Т.А., вчитель початкових класів
3. Зубашич Л.М., вчитель математики.
4. Гудим Г.В., вчитель зарубіжної літератури, російської мови.
5. Чернієнко Т.П., вчитель української мови та літератури.
6. Оліфірова Г.М. вчитель англійської мови
2) Атестовані з 05.04.2018 р. на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист»такі педпрацівники школи:
1. Васильківська Н.Д, вчитель початкових класів;
2.Бабіченко Т.А., вчитель початкових класів
3.Зубашич Л.М., вчитель математики.
4.Гудим Г.В., вчитель зарубіжної літератури, російської мови.
5.Чернієнко Т.П., вчитель української мови та літератури.
6.Оліфірова Г.М. вчитель англійської мови
3) Атестовано з 05.04.2018 р. на відповідність займанні й посаді
1. Васильківську Н.Д., заступника директора з навчально-виховної роботи.

Робота з обдарованими учнями
Керуючись Указом Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,наказом по школі від 01.09.2017р.№124 «Про організацію роботи з обдарованими учнями у 2017-2018 н.р.» з метою виявлення та розвитку творчих здібностей учнів, залучення їх до науково-дослідницької, експериментальної та пошукової роботи затверджено план роботи з обдарованими учнями у 2017-2018 навчальному році, призначено відповідальних за організацію науково-дослідної роботи наступних вчителів:

Відділення природничих наук – Стронову Т.М.
Відділення історії та правознавства – Переверзєву О.В.
Відділення математики – Іванову С.О.
Віділення географії та економіки – Бурківську Р.В.
Відділення української філології, українознавства – Шаблінську Л.М.
Відділення іноземної філології – Оліфірову Г.М.
Відділення зарубіжної літератури — Зарицьку О.О.

У школі організовано роботу факультативних занять, гуртків художньо-естетичного, гуманітарного, спортивного напрямків.
Відповідно до наказу по школі від 29.09.2017р. №196 «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 н.р.», наказу по школі від 25.10.2017р №214 « Про участь учнів школи у ІІ районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 навчальному році» проведено шкільний етап учнівських предметних олімпіад, 90 учнів переможців 5-11 класів направлено на участь у ІІ районний етап .
Відповідно до результатів переможцями та призерами ІІ етапу предметних учнівських олімпіад та мовних конкурсів стали 25 учнів 3-11 класів (16 учнів-переможці ІІ районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, 1 учениця посіла І місце у ІІІ ( міського) етапу VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка, 3 учня 10-А класу посіли ІІ місце у ІІ етапі (міському)Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України в секції «Українська література», базова дисципліна «Українська мова та література».
Проаналізувавши результати участі у предметних олімпіадах нажаль відсутні переможці у ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад з таких предметів з історії, правознавства,хімії, фізичної культури, географії. Тому рекомендовано головами МО проаналізувати на засіданнях методичних об’єднаннях підсумки проведення І (шкільного) та участі учнів школи у ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад , посилити роботу з обдарованими дітьми, активно залучати учнів до участі в предметних конкурсах.
Результативність навчально-виховного процесу
за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Згідно з річним планом роботи школи, з метою вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, в кінці ІІ семестру 2017/2018 н.р. адміністрацією школи було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 5-11-х класів.
Учнів школи на кінець ІІ семестру 2017/2018 н.р. оцінено відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи.
У школі навчається 304 учнів 5-11-х класів, якість знань за ІІ семестр 2017/2018 н.р. становить 53%.
В основній школі 5-9 класах навчається 260 учнів якість навчальних досягнень становить 52%. На високому рівні за підсумками ІІ семестру 2017/2018 н.р. навчається 10% (26 учнів), на достатньому рівні навчаються 42% учня (110 учнів), середній рівень навчальних досягнень мають 39% учнів (101 учнів), на початковому рівні навчаються 9% (23 учня).
В старшій школі 10-11 класах навчається 44 учня. Якість навчальних досягнень за підсумками ІІ семестру 2017/2018 н.р. становить 55 %. На високому рівні ІІ семестр закінчили 7% (3 учня), на достатньому рівні закінчили 48% учнів (21 учень), на середньому рівні закінчили 43% учнів (19 учнів), на початковому рівні 2% (1 учень).
Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, адміністрація дійшла висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти достатнього рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися деякі учні, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів. Акцентуючи на деяких моментах в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити позитивні моменти та недоліки, виявлені моніторинговими спостереженнями:
• збільшення якості навчальних досягнень в 5-9 класах на 2,31% ніж у І семестрі;
• збільшення якості навчальних досягнень в старшій школі 10-11 класах на 4,55% ніж у І семестрі;
• низький рівень якості знань учнями 9-Б класу 24% у порівнянні з 9-А класом 86% ;
• високий рівень якості знань учнів 6А (86%),9А (86%), 5 А (75%),11А(68%),5Б(65%),6Б(62%)
• Середній показник якості знань становить 53% , що в порівнянні з І семестром вищий на 3%
Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, недостатня робота зі слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв’язок учителів із бать¬ками. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.
З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки середнього рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.
Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини слабкої ус-пішності учнів.
На підставі вищезазначеного,

РЕКОМЕНДОВАНО:
1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Волошко Ю.О.:
1.1. Проаналізувати результати навчальної роботи учнів за ІІ семестр 2017/2018 н.р. у розрізі навчальних предметів, підготувати рекомендації щодо роботи зі слабо встигаючими учнями, проект наказу про підсумки навчальної роботи учнів за ІІ семестр .
1.2. Тримати на контролі:
- дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, Положення про золоту медаль «За високі досягнення в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в навчанні»;
- оцінювання результатів навчальних досягнень учнів на позитивному принципі з урахуванням рівня їх досягнень.
1.3. Забезпечити додаткову роз’яснювальну роботу щодо дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів.
1.4. Впроваджувати поряд із традиційними формами оцінювання навчальних досягнень школярів рейтингову систему

1.5.Активізувати індивідуальну консультаційну роботу зі старшокласниками, спрямовану на поглиблення знань з базових дисциплін.
2. Класним керівникам 5-11 класів:
2.1. Довести до відома батьківської громадськості підсумки навчальних досягнень учнів за ІІ семестр, 2017/2018 навчальний рік інформацію щодо можливості підвищення результатів семестрового оцінювання за рахунок коригування семестрової оцінки відповідно до п.3.3 Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів.

2.2. Скласти рейтинг класів за підсумками навчальних досягнень учнів у ІІ семестрі 2017/2018 н.р., а також аналіз у порівнянні з І семестром та довести до відома педагогічного колективу на засіданні педагогічної ради у серпні 2018 року.

2.3. Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно пере¬віряти щоденники й повідомляти батьків про ус¬піхи у навчанні їх дітей.
3. Учителям-предметникам:
3.1. Використовувати інноваційні форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу.
3.2. Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань.
3.3. Під час організації навчально-виховного процесу вчителям на кожному уроці слід особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал на всіх етапах уроку.
3.4. Застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання.
3.5. Надати допомогу учням, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.
Виконання навчальних планів та програм
за ІІ семестр, 2017-2018 н.р.
Згідно з інструктивно-методичним листом МОН від 09.08.2017 року № 1/9-436 «Про особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», відповідно до річного плану роботи школи протягом грудня 2017 року адміністрацією школи було перевірено виконання навчальних програм учителями школи: кількість проведених уроків, відповідність кількості проведених уроків програмам з основ наук, виконання передбачених програмами контрольних, практичних та лабораторних робіт, забезпечення кваліфікованої заміни уроків.
Перевіркою встановлено, що вчителі школи у своїй роботі користуються державними предметними програмами, інструктивними листами МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін, критеріїв оцінювання знань учнів, дотримання орфографічного режиму.
На виконання наказів по школі №19 від 14.02.2018р, № 27 від 01.03.2018р. «Про призупинення освітнього процесу у закладі освіти», освітній процес було призупинено , проте всіми вчителями-предметниками були вжиті заходи щодо забезпечення виконання навчальних програм, за рахунок ущільнення уроків, класи працювали в режимі, відповідному календарному плануванню. З 11.01.2018р. у закладі освіти була вакансія вихователя ГПД (1ставка), але за рахунок заміщення уроків вчителями початкової школи група працювала в режимі, відповідному календарному плануванню.
Навчальні програми за ІІ семестр, рік виконано, заплановані контрольні, лабораторні та практичні роботи проведено (додатки №1,2,3,4). Заміщення пропущених уроків здійснювалось відповідно до календарного планування. Шкільна документація по заміщенню уроків (класні журнали та журнали обліку пропущених і заміщених уроків) ведеться згідно з вимогами ведення ділової документації навчального закладу.
На підставі вищезазначеного,

РЕКОМЕНДОВАНО:
1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Волошко Ю.О., Васильківській Н.Д.:
1.1. Забезпечити дотримання вчителями закладу освіти вимог чинних навчальних програм щодо засвоєння учнями базових знань з предметів.
1.2. Здійснити аналіз виконання навчальних програм за ІІ семестр, рік до 06.06.2018р.
2. Головам MO на засіданнях методичних об’єднань
2.1 Проаналізувати якість знань, умінь та навичок учнів з предметів за результатами семестрового та річного оцінювання.
2.2. Проаналізувати причини низького рівня знань учнів та посилити індивідуальну роботу з учнями з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
3. Вчителям – предметникам:
3.1. Під час заміни уроків дотримуватись теми, що відповідає календарному плану вчителя, який відсутній.
3.2. Своєчасно здійснювати відповідний запис у класних журналах та книзі пропущених і замінених уроків.

Заступник директора з навчально-виховної роботи
Волошко Ю.О.

Добавить комментарий

Контактна інформація:

тел: 483-31-18, 484-64-57, 484-66-36
вул. Коперника, 8, м. Київ, 04116